Base description which applies to whole site

b. Budgettaire gevolgen van beleid

Artikel 97 Algemeen departement

Budgettaire gevolgen van beleid vijfde incidentele suppletoire begroting (bedragen x 1.000)

Vastgestelde begroting (inclusief NvW, amendementen en ISB's)

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 5e ISB

Stand 5e ISB

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

Verplichtingen

41.876

58.137

246.500

304.637

Uitgaven

56.945

73.176

246.500

319.676

1 Algemeen departement

Opdrachten

32.188

48.881

0

48.881

Van A naar Beter

1.740

1.740

Extern Juridische advies

1.371

1.371

Onderzoeken PBL

2.714

4.144

Onderzoeken ANVS

3.745

3.587

Departementaal Cordinatiecentrum Crisisbeheersing

7.270

7.270

Regeringsvliegtuig

9.393

25.616

Overige Opdrachten

5.955

5.153

Subsidies

724

262

0

262

Bijdragen aan agentschappen

24.033

24.033

0

24.033

Waarvan bijdrage aan ILT

13.116

13.116

Waarvan bijdrage aan KNMI

218

218

Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.809

2.809

Overige bijdragen aan agentschappen

7.890

7.890

3 Testen

Opdrachten

0

0

246.500

246.500

Ontvangsten

1.101

2.301

Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid vijfde incidentele suppletoire begroting (bedragen x 1.000)

98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Vastgestelde begroting (inclusief NvW, amendementen en ISB's)

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 5e ISB

Stand 5e ISB

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Verplichtingen

327.912

332.071

2.500

334.571

Uitgaven

335.315

340.751

2.500

343.251

1 Personele uitgaven

244.156

253.328

2.500

255.828

Eigen personeel

218.170

222.097

Inhuur externen

19.210

24.511

2.500

27.011

Overige personele uitgaven

6.776

6.720

2 Materile uitgaven

91.159

87.423

ICT

24.845

22.314

Bijdrage aan SSO's

42.952

44.915

Overige materile uitgaven

23.362

20.194

Ontvangsten

8.297

9.687

Licence