Base description which applies to whole site

4. Bedrijfsvoeringsparagraaf

Rechtmatigheid

Bij de uitvoering van de op de begroting van de Koning van toepassing zijnde planning & controlcyclus zijn omtrent de rechtmatigheid de afgesproken toleranties niet overschreden.

Totstandkoming beleidsinformatie

Niet van toepassing.

Financieel en materieelbeheer

Er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

Overige aspecten van de bedrijfsvoering

Er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

Licence