Base description which applies to whole site
+

D. Budgettaire gevolgen van beleid

In onderstaande tabel worden de budgettaire gevolgen van beleid weergegeven.

Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 gemeentefonds (x € 1.000)

Gemeentefonds

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2013

2014

2015

2016

2017

2017

2017

Verplichtingen:

17.995.671

18.728.390

27.285.893

28.142.671

27.871.247

27.193.169

678.078

               

Uitgaven:

17.988.793

18.741.101

27.267.184

28.124.902

27.906.247

27.193.169

713.078

               

Opdrachten

             

1. Kosten Financiële-verhoudingswet

1.593

2.276

1.216

1.264

1.530

1.961

– 431

               

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

             

1. Kosten Waarderingskamer

2.148

1.938

1.984

2.104

2.441

2.307

134

               

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

             

1. Budget A+O-fonds

6.239

6.301

6.449

6.610

6.640

6.640

0

2. Bijdrage aan VNG

6.692

14.861

70.428

64.951

74.689

73.487

1.202

3. Bijdrage aan KING

7.464

7.464

7.464

7.464

7.464

7.464

0

               

Bijdragen aan medeoverheden

             

1. Algemene uitkering c.a. en de aanvullende uitkeringen

15.089.649

15.615.031

14.736.243

15.695.965

15.555.457

15.353.258

202.199

2. Integratie-uitkeringen overig

1.567.477

1.760.889

1.305.453

1.207.888

1.290.729

1.285.219

5.510

3. Decentralisatie-uitkeringen

1.307.531

1.332.341

969.830

1.123.503

1.136.719

905.599

231.120

4. Integratie-uitkering sociaal domein

   

10 168 117

10 015 153

9.830.578

9.557.234

273.344

               

Ontvangsten:

17.988.793

18.741.101

27.267.184

28.124.902

27.906.247

27.193.169

713.078

               

1. Terugontvangsten Waarderingskamer

51

92

107

0

0

0

0

2. Ontvangsten ex art. 4 Fvw

17.988.742

18.741.009

27.267.077

28.124.902

27.906.247

27.193.169

713.078

Licence