Base description which applies to whole site

8. SAMENVATTENDE VERANTWOORDINGSSTAAT AGENTSCHAPPEN

Samenvattende verantwoordingsstaat 2018 inzake baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (bedragen x € 1.000)

Naam

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

(4)

Baten-lastenagentschap

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Rijksdienst voor identiteitsgegevens

       

Totale baten

124.918

146.241

21.323

162.987

Totale lasten

124.918

138.361

13.443

156.247

Saldo van baten en lasten

0

7.880

7.880

6.740

         

Totale kapitaalontvangsten

7.000

0

– 7.000

0

Totale kapitaaluitgaven

12.433

1.281

– 11.152

– 7.401

         

Logius

       

Totale baten

206.331

179.029

– 27.302

180.150

Totale lasten

206.331

177.611

– 28.720

178.327

Saldo van baten en lasten

0

1.418

1.418

1.823

         

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

400

410

10

– 1.624

         

P-Direkt

       

Totale baten

91.069

93.170

2.101

88.969

Totale lasten

91.069

93.164

2.095

85.703

Saldo van baten en lasten

0

6

6

3.266

         

Totale kapitaalontvangsten

8.000

0

– 8.000

2.416

Totale kapitaaluitgaven

19.982

15.666

– 4.316

– 12.224

         

Uitvoeringorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

       

Totale baten

204.631

238.861

34.230

198.657

Totale lasten

204.631

238.647

34.016

201.584

Saldo van baten en lasten

0

214

214

– 2.927

         

Totale kapitaalontvangsten

0

3.611

3.611

7.462

Totale kapitaaluitgaven

1.527

1.465

– 62

– 2.169

         

FMHaaglanden

       

Totale baten

106.452

127.999

21.547

121.367

Totale lasten

106.452

124.325

17.873

119.923

Saldo van baten en lasten

0

3.674

3.674

1.444

         

Totale kapitaalontvangsten

4.200

4.373

173

2.273

Totale kapitaaluitgaven

8.106

9.239

1.133

– 15.257

         

SSC ICT

       

Totale baten

258.681

260.401

1.720

250.646

Totale lasten

258.681

285.373

26.692

288.350

Saldo van baten en lasten

0

– 24.972

– 24.972

– 37.704

         

Totale kapitaalontvangsten

30.000

80.923

50.923

108.590

Totale kapitaaluitgaven

85.331

107.620

22.289

– 123.701

         

Rijksvastgoedbedrijf

       

Totale baten

1.312.800

1.267.839

– 44.961

1.197.644

Totale lasten

1.312.800

1.256.669

– 56.131

1.143.502

Saldo van baten en lasten

0

11.170

11.170

54.142

         

Totale kapitaalontvangsten

575.775

723.653

147.878

427.743

Totale kapitaaluitgaven

771.043

1.082.787

311.744

– 700.157

         

Dienst van de Huurcommissie

       

Totale baten

13.214

10.320

– 2.894

15.183

Totale lasten

13.214

14.630

1.416

15.065

Saldo van baten en lasten

0

– 4.310

– 4.310

118

         

Totale kapitaalontvangsten

0

6.884

6.884

0

Totale kapitaaluitgaven

0

0

0

– 1.064

Licence