Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Toezichtrelaties rwt's en zbo's

Tabel 73 Overzichtstabel inzake RWT’s en ZBO’s van Ministerie van Financiën (Bedragen x € 1.000).

Naam rwt/zbo

Begrote bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo

Gerealiseerde bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo

Begrote bijdrage overige departementen

Gerealiseerde bijdrage overige departementen

Bijzonder-heden

[hyperlink invoegen bij naam]

AFM

406

599

0

0

Nee

  
 

DNB

1.700

800

0

0

Nee

Bijzonderheden

 
 

CEA

0

0

0

0

Nee

Bijzonderheden

 
 

Waarderingskamer

1.925

2.011

0

0

Nee

Bijzonderheden

 
 

NLFI

5.000

4.770

0

0

Ja

Bijzonderheden

Dit zijn nog voorlopige cijfers. In afwachting van het jaarverslag 2019 van NLFI.

 

Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars

0

0

0

0

Ja

Bijzonderheden

Dit zijn nog voorlopige cijfers. In afwachting van het jaarverslag 2019 van NBM.

 

Stichting Waarborgfonds Motorverkeer

0

0

163

162

Ja

Bijzonderheden

Dit zijn nog voorlopige cijfers. In afwachting van het jaarverslag 2019 van Stichting Waarborgfonds Motorverkeer.

Licence