Base description which applies to whole site

7. Departementale verantwoordingsstaat

Tabel 21 Departementale verantwoordingsstaat 2021 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving1

(1) Vastgestelde begroting2

(2) Realisatie

(3) = (2) - (1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven3

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

27.492.197

27.966.396

403.519

34.899.950

33.112.558

784.853

7.407.753

5.146.162

381.334

           
 

Beleidsartikelen

27.065.316

27.535.321

394.925

34.342.587

32.586.465

767.505

7.277.271

5.051.144

372.580

1

Volksgezondheid

3.636.510

3.946.276

47.703

6.907.740

7.633.717

59.074

3.271.230

3.687.441

11.371

2

Curatieve Zorg

3.527.717

3.502.843

260.053

3.387.493

3.476.461

133.534

‒ 140.224

‒ 26.382

‒ 126.519

3

Langdurige zorg en ondersteuning

11.515.376

11.391.316

5.691

14.790.149

12.186.970

10.547

3.274.773

795.654

4.856

4

Zorgbreed beleid

1.985.528

2.270.139

68.655

2.152.933

2.154.091

41.434

167.405

‒ 116.048

‒ 27.221

5

Jeugd

117.426

117.176

9.182

206.492

217.167

11.559

89.066

99.991

2.377

6

Sport en bewegen

416.725

440.737

740

678.620

685.680

64.869

261.895

244.943

64.129

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

240.285

241.085

2.901

211.985

225.204

3.240

‒ 28.300

‒ 15.881

339

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.625.749

5.625.749

0

6.007.175

6.007.175

443.248

381.426

381.426

443.248

           
 

Niet-beleidsartikelen

426.881

431.075

8.594

557.363

526.087

17.343

130.482

95.012

8.749

9

Algemeen

32.024

35.892

0

25.344

33.426

2.686

‒ 6.680

‒ 2.466

2.686

10

Apparaatsuitgaven

392.606

392.932

8.594

532.019

492.661

14.657

139.413

99.729

6.063

11

Nog onverdeeld

2.251

2.251

0

0

0

0

‒ 2.251

‒ 2.251

0

1

Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.

2

Stand inclusief amendementen, moties en NvW

3

NB de stand zoals gepresenteerd onder de stand vastgestelde begroting wijkt af van de stand vastgestelde begroting bij de eerste suppletoire begroting, tweede suppletoire begroting, incidentele suppletoire begroting(en) en de slotwet. De reden hiervoor is dat in het jaarverslag de ISB(s) die zijn ingediend tussen de vaststelling van de ontwerpbegroting en de vaststelling van de eerste suppletoire begroting zijn opgeteld bij realisatie.

Licence