Base description which applies to whole site

5. Overboeking BTW Compensatiefonds

Eind 2011 is een convenant getekend met de provincies Groningen en Friesland over de nieuwe beheersituatie op de Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl. Als afronding van dit convenant wordt BTW aan het BTW Compensatiefonds (BCF) onttrokken en aan de IenM-begroting toegevoegd.

Licence