Base description which applies to whole site

3.2 Integratie-uitkeringen

Als een toevoeging aan de algemene uitkering van het gemeentefonds in één keer bezwaarlijk is vanwege de omvang van de herverdeeleffecten wordt normaliter gesproken een integratie-uitkering toegepast. De integratie-uitkering voorziet dan in een geleidelijke overgang van specifieke uitkering of eigen inkomsten naar de algemene uitkering. In tabel 3.2.1 is een overzicht opgenomen.

Tabel 3.2.1. Overzicht integratie-uitkeringen gemeentefonds (x € 1000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

             

Ontwerpbegroting 2012:

           

WMO

1 441 486

1 441 486

1 441 486

1 441 486

1 441 486

1 441 486

WUW-middelen

13 132

13 132

13 132

13 132

13 132

13 132

Regionale Platforms Fraudebestrijding

2 006

2 006

2 006

2 006

2 006

2 006

Correctie waterschapswegen (knelpunten verdeelproblematiek)

3 034

3 120

       

Ondersteuning bibliotheken

5 791

5 791

5 791

5 791

5 791

5 791

             

Stand ontwerpbegroting 2012

1 465 449

1 465 535

1 462 415

1 462 415

1 462 415

1 462 415

             

1e suppletoire begroting 2012:

           

Regionale platforms fraudebestrijding

– 2 006

– 2 006

– 2 006

– 2 006

– 2 006

– 2 006

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2011

– 6

         
             

Stand 1e suppletoire begroting 2012

1 463 437

1 463 529

1 460 409

1 460 409

1 460 409

1 460 409

             

Nog niet eerder opgenomen in een begroting:

           

Correctie waterschapswegen (knelpunten verdeelproblematiek)

   

3 224

3 298

3 374

3 451

WUW-middelen

– 4 164

– 9 957

– 10 239

– 10 460

– 10 771

– 11 533

Ondersteuning bibliotheken

– 5 791

– 5 791

– 5 791

– 5 791

– 5 791

– 5 791

WMO indexatie 2012 (integratie-uitkering)

69 819

69 819

69 819

69 819

65 151

65 151

WMO vermogensinkomensbijtelling (integratie-uitkering)

 

– 34 000

– 34 000

– 34 000

– 34 000

– 34 000

             

Stand ontwerpbegroting 2013

1 523 301

1 483 600

1 483 422

1 483 275

1 478 372

1 477 687

Licence