Base description which applies to whole site

3.1 Verdiepingsbijlage

Beleidsartikel 01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

A. Opbouw uitgaven artikel 1 (x € 1 000)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

9 700

9 700

9 700

9 700

9 700

9 700

Mutatie NvW 2012

           

Mutatie amendement 2012

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

7 508

         

Nieuwe mutaties:

800

         
             

Stand ontwerpbegroting 2013

18 008

9 700

9 700

9 700

9 700

9 700

Toelichting

De verhoging met € 0,8 mln houdt verband met de kosten die de overheid maakt voor het ophalen en vernietigen van stro dat illegaal uit Turkije is geïmporteerd en het monitoren van de dieren die met het stro in aanraking zijn geweest. Zie tevens de ontvangsten.

B. Opbouw Ontvangsten artikel 1 (x € 1 000)

Stand ontwerpbegroting 2012

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Mutatie NvW 2012

9 700

9 700

9 700

9 700

9 700

9 700

Mutatie amendement 2012

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

7 508

         

Nieuwe mutaties:

800

         
             

Stand ontwerpbegroting 2013

18 008

9 700

9 700

9 700

9 700

9 700

Toelichting

Zie de toelichting bij de uitgaven.

Licence