Base description which applies to whole site

2.2.10 Nominaal en Onvoorzien

Artikelonderdelen en budgettaire gevolgen

Tabel budgettaire gevolgen (x € 1 000)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

-7 300

4 092

7 008

7 057

7 008

6 935

6 898

               

Uitgaven

 

4 092

7 008

7 057

7 008

6 935

6 898

Onvoorzien

 

4 092

3 152

3 217

3 190

3 104

3 091

Loonbijstelling

             

Prijsbijstelling

   

3 856

3 840

3 818

3 831

3 807

     

 

 

 

 

 

Ontvangsten

     

400 000

400 000

400 000

400 000

Toelichting

Vanuit dit artikel vinden overboekingen van loon- en prijsbijstelling naar de loon- en prijsgevoelige artikelen binnen IX plaats. In de jaren 2014 en 2017 is een technische stelpost opgenomen voor de opbrengsten van de kredietcrisisinterventies. Deze wordt nog verdeeld binnen de begroting IX.

Licence