Base description which applies to whole site

4.2. BIJLAGE – VERDIEPINGSHOOFDSTUK

In dit verdiepingshoofdstuk wordt ten opzichte van de begroting 2012 en de eerste suppletoire begroting 2012 de opbouw van de budgetstanden voor de ontwerpbegroting 2013 per beleidsartikel weergegeven.

Artikel 1 Inzet (bedragen x € 1000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

204 450

205 950

205 950

205 950

205 950

212 450

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

27 069

         

Stand 1e suppletoire begroting 2012

231 519

205 950

205 950

205 950

205 950

212 450

Nieuwe mutaties

           

Taakstelling Begrotingsakkoord

 

– 2 000

– 2 000

– 2 000

– 2 000

– 2 000

Conferentie NSS

   

2 000

     

Correctie extrapolatie politiemissie

         

– 6 500

Uitbreiding inzet VPD's

 

9 200

9 200

9 200

9 200

9 200

Stand ontwerpbegroting 2013

231 519

213 150

215 150

213 150

213 150

213 150

Artikel 2 Taakuitvoering zeestrijdkrachten (bedragen x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

650 894

638 770

600 988

594 736

609 527

617 779

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

19 394

138

138

138

138

138

Stand 1e suppletoire begroting 2012

670 288

638 908

601 126

594 874

609 665

617 917

Nieuwe mutaties

           

Bijstelling formatie

 

25 478

37 732

38 009

16 813

14 757

Overheveling facilitair bedrijf, control & audit en GNK

 

– 11 268

– 11 268

– 11 268

– 11 268

– 11 268

Inzet risicovoorziening ten behoeve van bijstelling korting IV, bladen, transport en materieel logistiek

 

1 907

2 317

2 884

2 144

1 798

Formatie vanuit baten-lastendiensten

 

– 2 402

– 2 402

– 2 402

– 2 402

– 2 402

Bijstelling gereedstelling

 

5 700

       

Ontvlechting logistieke bedrijven

 

20 420

21 403

21 403

21 403

21 403

Correctie overige exploitatie

 

– 2 226

– 2 975

– 3 232

– 3 098

– 12 524

Extrapolatie

         

1 242

Instandhouding en gereedstelling zeestrijdkrachten

 

86 663

86 112

66 712

66 710

66 710

Concentratie Facilitair Infra exploitatie bij CDC

 

– 26 692

– 25 278

– 24 340

– 23 472

– 23 182

Concentratie IV exploitatie bij DMO

 

– 16 411

– 15 209

– 14 997

– 14 997

– 14 997

Concentratie Facilitair Paresto subsidie bij CDC

 

– 4 609

– 4 591

– 4 613

– 4 613

– 4 613

Concentreren ketenlogistiek Brandstof bij DMO

 

– 1 438

– 1 420

– 1 420

– 1 419

– 1 419

Bijdrage kustwacht door EL&I

 

46

46

46

46

46

Stand ontwerpbegroting 2013

670 288

714 076

685 593

661 656

655 512

653 468

Artikel 3 Taakuitvoering landstrijdkrachten (bedragen x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

1 242 946

1 161 517

1 076 379

1 040 332

1 037 818

1 032 430

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

22 576

         

Stand 1e suppletoire begroting 2011

1 265 522

1 161 517

1 076 379

1 040 332

1 037 818

1 032 430

Nieuwe mutaties

           

Bijstelling formatie

 

64 745

62 257

59 316

56 440

56 982

Overheveling facilitair bedrijf, control & audit en GNK

 

– 48 305

– 48 305

– 48 305

– 48 305

– 48 305

Inzet risicovoorziening ten behoeve van bijstelling korting IV, bladen, transport en materieel logistiek

 

12 101

18 292

35 313

14 886

14 928

Formatie vanuit baten-lastendiensten

 

– 4 579

– 4 579

– 4 579

– 4 579

– 4 579

Ontvlechting logistieke bedrijven

 

3 482

3 517

3 541

3 541

3 541

Herschikking tussen defensieonderdelen

 

– 714

318

751

768

777

Instandhouding en gereedstelling landstrijdkrachten

 

66 661

66 751

39 177

39 177

39 177

Concentratie Facilitair Infra exploitatie bij CDC

 

– 66 634

– 61 891

– 58 472

– 55 000

– 53 732

Concentratie IV exploitatie bij DMO

 

– 34 934

– 33 488

– 33 458

– 33 453

– 33 446

Concentratie Facilitair Paresto subsidie bij CDC

 

– 15 755

– 15 692

– 15 767

– 15 767

– 15 767

Concentreren ketenlogistiek Brandstof bij DMO

 

– 1 746

– 1 748

– 1 746

– 1 746

– 1 746

Stand ontwerpbegroting 2013

1 265 522

1 135 839

1 061 811

1 016 103

993 780

990 260

Artikel 4 Taakuitvoering luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

699 076

667 788

630 563

627 892

643 135

642 114

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

– 8 324

640

640

640

640

640

Stand 1e suppletoire begroting 2011

690 752

668 428

631 203

628 532

643 775

642 754

Nieuwe mutaties

           

Bijstelling formatie

 

– 10 162

– 11 698

– 22 400

– 44 897

– 46 319

Overheveling facilitair bedrijf, control & audit en GNK

 

– 7 524

– 7 524

– 7 524

– 7 524

– 7 524

Inzet risicovoorziening ten behoeve van bijstelling korting IV, bladen, transport en materieel logistiek

 

882

1 340

2 049

1 097

652

Formatie vanuit baten-lastendiensten

 

– 3 315

– 3 315

– 3 315

– 3 315

– 3 315

I&M bijdrage aanscherping zorgnorm uitbreiding SAR

 

1 140

1 140

1 140

1 140

1 140

Ontvlechting logistieke bedrijven

 

11 310

11 306

11 306

11 306

11 306

Herschikking tussen defensieonderdelen

 

– 1 383

– 1 903

– 2 117

– 2 047

– 2 051

Instandhouding en gereedstelling luchtstrijdkrachten

 

100 210

96 716

78 216

78 216

78 216

Concentratie Facilitair Infra exploitatie bij CDC

 

– 50 923

– 48 377

– 46 294

– 44 096

– 43 362

Concentratie IV exploitatie bij DMO

 

– 15 095

– 14 987

– 15 386

– 15 386

– 15 386

Concentratie Facilitair Paresto subsidie bij CDC

 

– 6 579

– 6 556

– 6 583

– 6 583

– 6 583

Concentreren ketenlogistiek Brandstof bij DMO

 

– 14 946

– 14 965

– 14 818

– 14 930

– 14 929

Concentreren ketenlogistiek Munitie bij DMO

 

– 8 499

– 8 385

– 8 285

– 8 285

– 8 285

Doorwerking ontvangsten

 

405

405

405

405

405

Stand ontwerpbegroting 2013

690 752

663 949

624 400

594 926

588 876

586 719

Artikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

372 144

356 476

351 597

348 424

345 753

342 175

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

13 434

         

Stand 1e suppletoire begroting 2011

385 578

356 476

351 597

348 424

345 753

342 175

Nieuwe mutaties

           

Extrapolatie

         

3 392

Bijstelling formatie

 

10 070

6 733

6 965

5 120

3 467

Overheveling facilitair bedrijf, control & audit en GNK

 

– 6 148

– 6 148

– 6 148

– 6 148

– 6 148

Inzet risicovoorziening ten behoeve van bijstelling korting IV, bladen, transport en materieel logistiek

 

1 146

1 404

1 637

1 319

1 171

Formatie vanuit baten-lastendiensten

 

– 2 887

– 2 887

– 2 887

– 2 887

– 2 887

Herschikking tussen defensieonderdelen

 

898

– 70

– 215

– 216

– 217

Concentratie Facilitair Infra exploitatie bij CDC

 

– 23 981

– 24 690

– 22 935

– 22 506

– 22 197

Concentratie IV exploitatie bij DMO

 

– 13 616

– 13 449

– 12 294

– 12 295

– 12 295

Concentratie Facilitair Paresto subsidie bij CDC

 

– 2 682

– 2 672

– 2 683

– 2 683

– 2 683

Concentreren ketenlogistiek Brandstof bij DMO

 

– 3 314

– 3 315

– 3 478

– 3 478

– 3 478

Concentreren ketenlogistiek Munitie bij DMO

 

– 844

– 848

– 764

– 764

– 764

Bijdrage leenconstructie Schiphol

 

2 500

3 700

3 700

3 600

3 400

Stand ontwerpbegroting 2013

385 578

317 618

309 355

309 322

304 815

302 936

Artikel 6 Investeringen Krijgsmacht (bedragen x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

 

1 230 987

1 336 306

1 437 554

1 538 309

1 660 056

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

 

– 1 200

– 1 200

– 800

0

0

Stand 1e suppletoire begroting 2011

 

1 229 787

1 335 106

1 436 754

1 538 309

1 660 056

Nieuwe mutaties

           

Bijstelling formatie

 

6 859

45 684

4 672

6 653

– 11 973

Bijstelling materiële exploitatie

 

– 12 050

– 45 850

4 150

4 150

4 150

Herschikking tussen defensieonderdelen

 

– 8 734

– 2 430

– 1 529

– 2 225

4 572

Doorwerking ontvangsten

 

900

900

900

900

900

Mass radars

 

1 200

1 200

     

Bijdrage SBK 2012

 

– 38 100

     

– 58 400

Bijstelling gereedstelling en brandstof aankopen

 

2 900

       

Bijdrage leenconstructie Schiphol

 

– 1 500

– 2 700

– 2 700

– 2 600

– 2 400

Inzet investeringen aanpassing middensom

 

– 9 100

– 8 000

– 7 500

– 7 200

– 7 200

van I&M bijdrage aan MASS radars

600

1 200

1 200

     

Stand ontwerpbegroting 2013

 

1 173 362

1 325 110

1 434 747

1 537 987

1 589 705

Artikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

1 813 569

879 822

851 723

784 573

794 669

796 879

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

– 4 472

33 773

– 27

– 27

– 27

– 27

Stand 1e suppletoire begroting 2012

1 809 097

913 595

851 696

784 546

794 642

796 852

Nieuwe mutaties

           

Bijstelling formatie

 

– 4 386

1 418

– 937

– 5 891

– 6 431

Overheveling facilitair bedrijf, control & audit en GNK

 

34 085

34 085

34 085

34 085

34 085

Inzet risicovoorziening ten behoeve van bijstelling korting IV, bladen, transport en materieel logistiek

 

– 1 046

– 4 275

– 14 316

– 1 553

– 5 547

Ontvlechting logistieke bedrijven

 

– 35 212

– 36 226

– 36 250

– 36 250

– 36 250

Formatie vanuit baten-lastendiensten

 

22 906

22 906

22 906

22 906

22 906

Herschikking tussen defensieonderdelen

 

4 697

5 239

5 503

5 283

3 302

Bijstelling materiële exploitatie

 

45 850

45 850

– 4 150

– 4 150

– 4 400

Doorwerking ontvangsten naar investeringen

 

– 33 800

       

Versnellen brandstof aankopen naar 2012

 

– 8 600

       

Instandhouding en gereedstelling zeestrijdkrachten

 

– 86 663

– 86 112

– 66 712

– 66 710

– 66 710

Instandhouding en gereedstelling landstrijdkrachten

 

– 66 661

– 66 751

– 39 177

– 39 177

– 39 177

Instandhouding en gereedstelling luchtstrijdkrachten

 

– 100 210

– 96 716

– 78 216

– 78 216

– 78 216

Concentratie Facilitair Infra exploitatie bij CDC

 

– 72 357

– 69 308

– 67 612

– 65 151

– 65 151

Concentratie IV exploitatie bij DMO

 

218 518

203 620

182 633

181 676

181 625

Concentratie Facilitair Paresto subsidie bij CDC

 

– 1 647

– 1 590

– 1 596

– 1 596

– 1 596

Concentreren ketenlogistiek Brandstof bij DMO

 

24 054

23 837

23 851

23 962

23 961

Concentreren ketenlogistiek Munitie bij DMO

 

9 343

9 233

9 049

9 049

9 049

Stand ontwerpbegroting 2013

1 809 097

862 466

836 906

753 607

772 909

768 302

Artikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra (bedragen x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

1 059 178

769 245

696 627

657 317

657 588

653 848

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

73 341

1 206

1 206

1 206

1 206

1 206

Stand 1e suppletoire begroting 2012

1 132 519

770 451

697 833

658 523

658 794

655 054

Nieuwe mutaties

           

Bijstelling formatie

 

– 17 246

24 185

42 445

34 171

32 236

Overheveling facilitair bedrijf, control & audit en GNK

 

34 360

34 360

34 360

34 360

34 360

Inzet risicovoorziening ten behoeve van bijstelling korting IV, bladen, transport en materieel logistiek

 

2 436

2 656

2 737

2 631

2 582

Herschikking tussen defensieonderdelen

 

4 346

2 096

2 776

3 476

5 197

Formatie vanuit baten-lastendiensten

 

– 8 611

– 8 611

– 8 611

– 8 611

– 8 611

Concentratie Facilitair Infra exploitatie bij CDC

 

247 371

236 328

226 437

217 009

214 408

Concentratie IV exploitatie bij DMO

 

– 122 335

– 112 113

– 92 225

– 91 326

– 91 326

Concentratie Facilitair Paresto subsidie bij CDC

 

31 272

31 101

31 242

31 242

31 242

Concentreren ketenlogistiek Brandstof bij DMO

 

– 2 610

– 2 389

– 2 389

– 2 389

– 2 389

Stand ontwerpbegroting 2013

1 132 519

939 434

905 446

895 295

879 357

872 753

Niet-beleidsartikel 9 Algemeen (bedragen x € 1000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

202 650

102 534

106 708

106 643

106 644

101 944

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

21 110

– 29

– 29

– 29

– 29

– 29

Stand 1e suppletoire begroting 2012

223 760

102 505

106 679

106 614

106 615

101 915

Nieuwe mutaties

           

Bijstelling formatie

 

245

271

276

272

266

Overheveling facilitair bedrijf, control & audit en GNK

 

300

300

300

   

Inzet risicovoorziening ten behoeve van bijstelling korting IV, bladen, transport en materieel logistiek

 

2 107

2 107

2 107

107

107

Herschikking tussen defensieonderdelen

 

– 11

489

– 11

– 11

– 11

Concentratie Facilitair Infra exploitatie bij CDC

 

– 6 784

– 6 784

– 6 784

– 6 784

– 6 784

Interne herschikking van programma (art 9) naar apparaat (art 10)

 

– 2 860

– 2 668

– 2 393

– 2 393

– 2 393

Stand ontwerpbegroting 2013

223 760

95 502

100 394

100 109

97 806

93 100

Niet-beleidsartikel 10 centraal apparaat (bedragen x € 1000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

1 475 982

1 443 114

1 413 164

1 409 168

1 396 967

1 389 133

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

23 373

– 94

– 94

– 94

– 94

– 94

Stand 1e suppletoire begroting 2011

1 499 355

1 443 020

1 413 070

1 409 074

1 396 873

1 389 039

Nieuwe mutaties

           

Bijstelling formatie

 

– 14 809

– 6 120

– 2 541

444

543

Overheveling facilitair bedrijf, control & audit en GNK

 

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

Inzet risicovoorziening ten behoeve van bijstelling korting IV, bladen, transport en materieel logistiek

 

120

210

210

210

210

Herschikking tussen defensieonderdelen

 

1 886

327

– 315

– 317

– 317

Formatie vanuit baten-lastendiensten

 

– 1 112

– 1 112

– 1 112

– 1 112

– 1 112

SBK 2012

 

172 500

153 600

173 700

105 200

71 200

Naar AZ project Overheidscommunicatie Nieuwe stijl

 

– 78

– 78

– 78

– 78

– 78

Naar OCW masterplan concentratie archiefdepots

 

– 150

– 188

– 188

– 188

– 188

Eindheffing Veteranenwet

73 000

         

Concentratie IV exploitatie bij DMO

 

– 16 127

– 14 374

– 14 273

– 14 219

– 14 175

Interne herschikking van programma (art 9) naar apparaat (art 10)

 

2 860

2 668

2 393

2 393

2 393

Stand ontwerpbegroting 2013

1 572 355

1 592 910

1 552 803

1 571 670

1 494 006

1 452 315

Niet-beleidsartikel 12 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

146 908

275 514

511 092

490 685

358 433

250 767

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

47 964

15 515

14 647

14 398

14 348

14 313

Stand 1e suppletoire begroting 2011

194 872

291 029

525 739

505 083

372 781

265 080

Nieuwe mutaties

           

Bijstelling formatie

 

– 45 469

– 149 636

– 115 176

– 59 200

– 26 626

Inzet risicovoorziening ten behoeve van bijstelling korting IV, bladen, transport en materieel logistiek

 

– 25 653

– 26 651

– 35 521

– 23 341

– 25 601

Herschikking tussen defensieonderdelen

 

– 185

– 2 518

– 1 840

– 1 838

5 946

Taakstelling Begrotingsakkoord

 

– 84 000

– 84 000

– 84 000

– 84 000

– 84 000

Inzet SBK voorziening

 

– 134 700

– 153 900

– 174 000

– 105 200

– 12 800

Doorwerking ontvangsten

   

– 7 900

– 6 300

1 500

– 100

Overheveling van/naar departementen

– 22

– 22

– 22

– 22

– 22

– 22

Bijdrage leenconstructie Schiphol

 

– 1 000

– 1 000

– 1 000

– 1 000

– 1 000

Uitdeling prijsbijstelling voor 2012

62 904

63 401

68 668

68 164

67 692

68 342

Stand ontwerpbegroting 2013

257 754

63 401

168 780

155 388

167 372

189 219

Licence