Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

8. TREFWOORDENREGISTER

Administratieve lasten 12, 52, 229, 235, 247, 248, 258, 265, 272, 287, 295, 310

Agentschap 1, 5, 6, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 35, 39, 40, 41, 45, 48, 53, 54, 60, 62, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 79, 80, 103, 104, 105, 107, 109, 115, 116, 117, 119, 121, 122, 124, 126, 128, 220, 306, 311

Alcohol en tabak 24, 26, 34, 280

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) 131, 165, 174, 178, 198

Basispakket 38, 144, 307, 309

Begrotingsgefinancierde uitgaven 140, 176, 177, 178, 306

Bekostiging 30, 38, 39, 40, 41, 47, 53, 54, 58, 60, 66, 67, 69, 74, 84, 85, 87, 92, 93, 104, 146, 149, 197, 198, 203, 231, 242, 245, 246, 248, 251, 252, 259, 260, 266, 269, 279, 297, 299, 300, 310

Beleidsinformatie 6, 76, 79, 80, 81, 288

Beleidsprioriteiten 6

Betaalbaarheid 3, 16, 17, 37, 39, 41, 45, 62, 235, 301

Budgettair Kader Zorg 131, 132, 135, 143, 154, 155, 156, 162, 216, 306, 308, 309, 310, 311

Buurtsportcoach 85, 87, 253, 275, 280, 304

Caribisch Nederland 3, 14, 16, 17, 27, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 74, 81, 132, 138, 159, 160, 162, 176, 303, 306

Chronisch zieken 4, 9, 48, 86, 100, 101, 132, 159, 239, 269, 308, 315

Chronische ziekte 30, 101, 310

Cliënt 3, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 68, 69, 71, 78, 82, 109, 135, 145, 151, 152, 155, 193, 198, 206, 211, 232, 233, 234, 239, 249, 258, 260, 262, 267, 268, 274, 278, 282, 283, 286, 297, 300, 307, 313, 315

Crisis 21, 25, 251

Curatieve zorg 1, 3, 7, 37, 72, 108, 109, 134, 138, 143, 149, 181, 195, 202, 205, 215, 222, 262, 263, 264, 265, 266, 269, 274, 277, 287, 288, 306

DBC 73, 139, 144, 145, 147, 166, 168, 169, 223, 224, 285, 307, 312

Decentralisatie 18, 50, 87, 150, 236, 250, 255, 256, 282, 284, 287, 288, 294, 295, 296, 299, 300

Diabetes 31, 44

Doelmatigheid 13, 40, 44, 47, 72, 119, 124, 129, 130, 143, 144, 263, 297, 300, 301, 302, 303, 304, 305

Eerstelijnszorg 138, 139, 144, 147, 176, 177, 181, 184, 246, 249, 255, 259, 266, 271, 277, 295, 303, 307, 309

Ethiek 3, 16, 17, 26, 35, 113, 311

Euthanasie 35, 241, 250, 251, 257, 288, 314

Fabrikant 109, 110, 117

Financieel Beeld Zorg 1, 6, 50, 131, 166, 178, 180, 206, 221, 312

Fraude 3, 10, 12, 37, 63, 65, 66, 67, 74, 230, 234, 236, 243, 248, 255, 260, 264, 267, 268, 272, 274, 287

Fusietoets 64, 74

Geestelijke gezondheidszorg 9, 10, 21, 33, 46, 48, 69, 76, 135, 143, 145, 151, 176, 181, 206, 210, 273, 292, 306, 309, 310, 312, 315

Gehandicapte 4, 11, 19, 20, 39, 44, 52, 59, 67, 72, 78, 86, 100, 101, 132, 135, 138, 139, 144, 145, 151, 159, 181, 188, 205, 206, 209, 210, 216, 231, 245, 264, 266, 267, 269, 283, 308, 310, 315

Gehandicaptenorganisatie 314

Gehandicaptensport 84, 86, 273, 281

Gehandicaptenvervoer 53, 54, 57, 311

Geneeskundige zorg 50, 150, 188, 191, 200, 201

Geneesmiddel 1, 5, 8, 13, 38, 40, 41, 42, 46, 72, 102, 103, 107, 109, 110, 115, 116, 117, 118, 119, 139, 143, 145, 146, 147, 148, 169, 181, 191, 192, 196, 220, 229, 233, 234, 236, 240, 245, 246, 250, 251, 255, 257, 258, 262, 264, 266, 270, 279, 284, 288, 290, 292, 301, 311, 312, 315

Geweld 77, 81, 87, 111, 238, 240, 258, 277, 302, 311, 314

Gezondheidsbeleid 25, 27, 29, 32, 236, 254, 257

Gezondheidsbescherming 3, 16, 25, 27, 301

Gezondheidszorg 1, 5, 7, 12, 13, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 31, 42, 44, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 104, 107, 109, 110, 111, 113, 121, 143, 145, 218, 254, 258, 262, 263, 271, 289, 292, 296, 298, 308, 311, 312, 313, 315

Governance 12, 248, 252

Hoofdlijnenakkoord 7, 47, 134, 139, 190, 192

Huisarts 9, 64, 69, 139, 143, 144, 145, 184, 187, 188, 195, 199, 255, 260, 262, 270, 277, 279, 307, 313

Huisartsenzorg 181, 184, 246, 259, 271, 295, 306

Indicatie 31, 51, 61, 70, 88, 151, 152, 155, 190, 209, 211, 213, 234, 243, 244, 245, 249, 268, 271, 302, 310

Indicatiestelling 51, 53, 61, 107, 218, 229, 249, 268, 287, 311

Infectieziekte 23, 24, 26, 30, 32, 34, 68, 72, 128, 288, 289, 311, 314

Informatiebeveiliging 64

Informele zorg 52, 56, 237, 238, 265, 284, 302

Inhuur externe 107, 119

Innovatie 3, 7, 9, 13, 37, 44, 50, 51, 62, 64, 65, 69, 71, 72, 73, 83, 84, 85, 90, 102, 103, 110, 113, 134, 193, 205, 215, 246, 258, 261, 264, 276, 279, 303, 314

Internationale samenwerking 4, 8, 102, 103, 104

Jeugdhulp 7, 9, 10, 11, 15, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 110, 111, 150, 236, 237, 250, 256, 260, 288, 289, 295

Jeugdzorg 3, 10, 15, 16, 17, 18, 65, 66, 67, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 110, 111, 112, 132, 140, 152, 156, 157, 160, 236, 240, 250, 255, 256, 260, 286, 289, 295, 296, 299, 300, 303, 306, 312

Kindermishandeling 11, 65, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 111, 238, 240, 277, 302, 311

Kwaliteit 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 24, 26, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 92, 95, 98, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 120, 134, 143, 146, 148, 149, 150, 155, 184, 192, 195, 216, 218, 227, 231, 232, 237, 238, 241, 242, 248, 249, 254, 258, 259, 260, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 274, 276, 278, 280, 281, 282, 288, 290, 295, 298, 301, 310, 315

Kwaliteitsinstituut 41, 71, 73, 220, 232, 258, 261, 262, 267, 268

Langdurige zorg 1, 3, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 25, 35, 50, 53, 58, 59, 60, 61, 72, 73, 107, 108, 109, 112, 134, 137, 139, 140, 141, 150, 151, 154, 157, 165, 174, 176, 177, 178, 204, 205, 219, 223, 229, 239, 248, 249, 251, 262, 266, 268, 272, 274, 275, 277, 282, 283, 286, 287, 294, 295, 302, 306, 307, 308, 309, 310, 315

Leefstijl 17, 23, 26, 32, 33, 35, 86, 135, 291, 301, 314

Letselpreventie 17, 26, 33

Maatschappelijke ondersteuning 50, 53, 56, 72, 131, 150, 277, 286, 310, 315

Mantelzorg 8, 10, 11, 52, 53, 56, 59, 237, 240, 242, 248, 250, 265, 286, 295

Mantelzorgcompliment 53, 160

Medisch specialist 14, 47, 139, 144, 181, 189, 190, 192, 251, 252, 259, 268, 269, 285, 297, 307, 310

Medische hulpmiddelen 38, 102, 109, 123, 218, 252, 271

Medisch-specialistische zorg 14, 40, 47, 132, 138, 139, 147, 159, 160, 176, 181, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 202, 205, 215, 283, 306

Mishandeling 78, 277, 302

Multidisciplinaire zorg 138, 176, 177, 181, 184, 259, 308

Nationaal Programma Preventie 17, 25, 27, 28, 30, 267, 272, 294

Ondersteuning 1, 3, 7, 10, 12, 16, 18, 24, 25, 29, 32, 42, 46, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 72, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 87, 92, 110, 113, 115, 126, 127, 128, 134, 150, 184, 187, 223, 236, 237, 238, 240, 243, 248, 249, 265, 277, 283, 302, 310, 312, 313, 315

Onverzekerde 40

Oorlogsgetroffene 1, 3, 16, 18, 58, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 219, 221, 226, 304, 315

Opleidingsfonds 199

Orgaandonatie 37, 39, 43, 45, 251, 254, 294, 301

Pakketmaatregel 256, 257, 261, 273, 296

Palliatieve zorg 41, 53, 58, 232

Patiënt 7, 8, 11, 12, 13, 17, 30, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 62, 67, 109, 134, 148, 184, 192, 199, 223, 230, 233, 244, 258, 259, 268, 282, 290, 307, 308, 313, 314

Patiënten- en gehandicaptenorganisatie 17, 62, 63, 65, 67, 68, 298, 314

Patiëntenorganisatie 232

Persoonsgebonden budget (pgb) 9, 310

Premiegefinancierde uitgave 309

Prestatiebekostiging 194, 308, 309

Preventie 3, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 46, 63, 72, 74, 77, 82, 84, 86, 109, 113, 126, 135, 176, 205, 218, 229, 236, 237, 240, 242, 246, 250, 253, 254, 258, 260, 262, 263, 267, 272, 278, 279, 280, 288, 289, 291, 293, 294, 312, 313, 314

Rechtmatigheid 65, 74, 209, 212, 215

Regeerakkoord 12, 44, 49, 139, 141, 155, 157, 190, 208, 209, 213

Regelarm 63, 241, 262, 271, 277, 282, 302

Seksueel misbruik 78, 81

Seksuele gezondheid 26, 31, 32, 34

Spoedeisende hulp 9, 35, 194, 262

Sport 1, 3, 5, 6, 11, 16, 18, 33, 35, 38, 72, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 102, 103, 104, 106, 109, 111, 115, 121, 126, 127, 225, 237, 240, 246, 247, 253, 258, 260, 264, 267, 270, 273, 275, 280, 281, 304, 313, 314, 315

Taakstelling 12, 107, 109, 114, 127, 129, 155, 208, 209, 213, 216

Thuiszorg 38, 311

Toegankelijkheid 3, 13, 16, 17, 26, 34, 37, 39, 40, 41, 45, 57, 62, 68, 237, 301

Toezicht 9, 12, 20, 36, 50, 60, 62, 63, 68, 71, 73, 74, 75, 77, 91, 92, 105, 109, 110, 111, 130, 143, 150, 218, 219, 232, 241, 249, 252, 253, 255, 256, 258, 259, 262, 263, 265, 266, 271, 275, 276, 281, 288, 292, 302

Topsport 11, 18, 83, 84, 85, 89, 246, 247, 281

Tweedelijnszorg 138, 147, 181, 309

Vaccin 14, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 39, 42, 65, 69, 103, 126, 127, 128, 176, 205, 279, 298, 312, 314

Veiligheidsprogramma 17

Verspilling 12, 37, 258, 272

Verzameluitkering 4, 104, 310

Verzekeraar 12, 38, 48, 51, 134, 143, 148, 163, 164, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 220, 233, 234, 241, 251, 253, 256, 270, 271, 272, 274, 290, 307, 308, 309, 310

Verzetsdeelnemer 3, 18, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 219, 221, 304, 315

Vrijwilliger 8, 10, 53, 56, 229, 238, 247, 248, 265, 281, 286

Wanbetaler 14, 15, 17, 38, 40, 41, 48, 49, 63, 73, 167, 169, 220, 223, 231

Werkgelegenheid 10, 52, 64, 96, 102, 111, 314

Wet langdurige zorg (Wlz) 50, 131, 132, 138, 139, 150, 162, 164, 180, 204, 306, 310

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 152, 306

Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) 37, 64, 199, 294

Wijkverpleegkundige 9, 198, 241, 242, 245, 250, 277

WO II 16, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 304, 315

Ziekenhuis 9, 14, 20, 22, 47, 62, 65, 69, 193, 195, 200, 250, 255, 270, 298, 301, 307, 308, 312

Ziekenhuiszorg 9, 14, 65, 68, 146, 148, 194, 255, 268, 269, 277, 284, 295, 298, 306, 309

Ziekenhuizen 17, 19, 21, 22, 30, 35, 37, 43, 45, 46, 68, 139, 143, 144, 167, 189, 192, 193, 194, 221, 245, 250, 256, 257, 259, 261, 287, 288, 307, 311, 313

Zorgaanbieder 9, 12, 13, 37, 41, 47, 50, 51, 58, 60, 61, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 109, 110, 143, 144, 145, 150, 162, 164, 166, 184, 199, 231, 241, 259, 265, 266, 268, 274, 276, 282, 284, 292, 306, 308, 309, 310, 313

Zorgakkoord 68, 140, 141, 148, 149, 202

Zorginstelling 11, 12, 20, 21, 22, 37, 60, 64, 70, 71, 73, 74, 105, 107, 143, 144, 214, 220, 237, 282, 287, 308, 311, 315

Zorgopleiding 68, 69, 132, 138, 159, 160, 176, 306

Zorgstandaard 59, 244

Zorgstelsel 34, 62, 72, 110, 143

Zorgtoeslag 4, 15, 18, 99, 100, 101, 164, 172, 173, 174, 175, 226

Zorguitgaven 8, 13, 37, 70, 131, 132, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 143, 147, 149, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 176, 179, 180, 203, 205, 272, 273, 285, 306, 307, 309

Zorgverzekeraar 7, 8, 9, 10, 12, 13, 38, 39, 47, 50, 72, 73, 143, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 199, 200, 221, 231, 232, 233, 238, 241, 242, 244, 249, 253, 254, 256, 260, 265, 275, 276, 292, 308, 309, 310, 315

Zorgverzekering 14, 38, 40, 41, 47, 48, 49, 73, 74, 143, 144, 162, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 220, 221, 239, 272, 301, 306, 307, 308, 309, 310, 314

Zorgverzekeringswet 6, 37, 39, 41, 44, 48, 49, 69, 76, 131, 132, 138, 141, 143, 144, 162, 166, 178, 180, 181, 188, 210, 219, 221, 229, 239, 253, 254, 259, 265, 275, 276, 285, 294, 297, 300, 306, 307, 310, 314, 315

Licence