Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen in miljoenen euro's)
 

Artikelnummer

Uitgaven

Ontvangsten

Vastgestelde begroting 2019

 

7.368,0

7.368,0

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

7.411,4

7.411,4

    

Mutaties Miljoenennota 2020 (uitkomst 2019)

 

‒ 1.401,9

‒ 1.401,9

    

Belangrijkste suppletoire mutaties

   
    

Relevante kadermutaties:

   

1. Saldo 2019

 

‒ 199,3

‒ 199,3

Hoofdwegennet

12

‒ 43,9

‒ 46,0

Spoorwegen

13

‒ 103,6

‒ 7,5

Regionaal Lokaal

14

3,2

 

Hoofdvaarwegennet

15

‒ 7,0

11,1

Megaprojecten

17

‒ 58,7

‒ 156,9

Overige utigaven en ontvangsten

18

‒ 13,4

 

Verkenningen, Investerinsgruimte en overig

20

24,1

 

2. Overboekingen naar PF/GF/BCF:

 

‒ 32,7

‒ 32,7

Blankenburgverbinding

12

‒ 3,1

‒ 3,1

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

13

‒ 4,7

‒ 4,7

Daalsetunnels

13

‒ 4,1

‒ 4,1

Werpsterhoek

14

‒ 1,9

‒ 1,9

Rotterdamsebaan

14

‒ 12,8

‒ 12,8

Slimme/duurzame mobiliteit

20

‒ 5,6

‒ 5,6

Overige overboekingen

divers

‒ 0,5

‒ 0,5

3. Overboekingen andere begrotingen

 

5,8

5,8

EZK: energiebesparing

12

2,5

2,5

EZK: Maritiem Informatiecentrum

15

12,4

12,4

Defensie: Kustwacht

20

‒ 8,8

‒ 8,8

Overige overboekingen

divers

‒ 0,3

‒ 0,3

4. Overboekingen naar IenW-begroting

 

‒ 6,3

‒ 6,3

NSL

12

‒ 9,1

‒ 9,1

Beter Benutten

12

‒ 1,5

‒ 1,5

Compensatie arbeidsbeperkten

12

3,5

3,5

Overige overboekingen

divers

0,8

0,8

5. Bijdragen derden

 

20,5

20,5

Hoofdwegenet

12

18,8

18,8

Spoorwegen

13

1,0

1,0

Hoofdvaarwegennet

15

‒ 0,1

‒ 0,1

Megaprojecten

17

0,8

0,8

Stand 2e suppletoire begroting 2019

 

5.797,5

5.797,5

Toelichting

1. Saldo 2019

Op het Infrastructuurfonds is sprake van een gebalanceerd saldo. Dit betekent dat de uitgaven en ontvangsten gelijk zijn. Na verwerking van de najaarsnotamutaties resteert er een overprogrammering van € 45 miljoen binnen het Infrastructuurfonds, dit is om mogelijke kasvertragingen naar het einde van het jaar op te vangen. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

2. Overboekingen naar PF/GF/BCF

Dit betreft de overboekingen naar het Provinciefonds, Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds. Zoals middelen voor: snelfietsroutes (- € 3 miljoen), Blankenburgverbinding (- € 3 miljoen), Geluidsmaatregelen HSL-Zuid (- € 5 miljoen), de Rotterdamsebaan (- € 13 miljoen) en slimme/ duurzame mobiliteit (- € 6 miljoen).

3. Overboekingen andere begrotingen

Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting. Voorbeelden zijn een overboeking naar het Ministerie van Defensie voor de Kustwacht (- € 9 miljoen), van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor energiebesparing (+ € 3 miljoen) en het Maritiem Informatiecentrum (+ € 12 miljoen).

4. Overboekingen IenW-begroting

Dit betreft de overboekingen van en naar Hoofdstuk XII voor onder andere NSL (- € 9 miljoen), Beter Benutten (- € 2 miljoen) en de compensatie voor arbeidsbeperkten (+ € 4 miljoen).

5. Bijdragen derden

Dit betreft de hogere bijdragen van derden voor projecten binnen het Infrastructuurfonfds. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

Licence