Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 2. Verdiepingsbijlage

Uitgaven beleidsartikel 1. Raad van State (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

54.934

54.616

54.739

54.749

54.774

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

9.475

3.448

2.595

2.595

2.595

2.595

             

Nieuwe mutaties

– 1.812

1.780

1.782

1.782

1.782

56.114

waarvan:

           

1. Verdeling loon- en prijsbijstelling

1.345

1.337

1.340

1.340

1.340

1.340

2. Kasschuif KEI

– 2.880

720

720

720

720

 
             

Stand ontwerpbegroting 2019

62.597

59.844

59.116

59.126

59.151

58.709

Toelichting

1. Verdeling loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2018.

2. Programmakosten Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI)

De bij eerste suppletoire begroting 2018 toegevoegde middelen voor de Raad van State voor de onderdelen bestuursrechtspraak en gemeenschappelijke diensten worden in het afgesproken kasritme gezet. Deze middelen dienen ter compensatie van de bij begroting 2017 aangekondigde verlaging op deze onderdelen vanwege de bekostiging van de investering ten behoeve van het project digitaal procederen.

Ontvangsten beleidsartikel 1. Raad van State (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

1.950

1.950

1.950

1.950

1.950

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

1.950

             

Stand ontwerpbegroting 2019

1.950

1.950

1.950

1.950

1.950

1.950

Uitgaven beleidsartikel 2. Algemene Rekenkamer (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

28.541

28.550

28.594

28.654

28.655

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

2.672

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

673

1.673

2.674

3.175

3.676

32.337

Waarvan:

           

1. Taken-middelen analyse

 

1.000

2.000

2.500

3.000

3.000

             

Stand ontwerpbegroting 2019

31.886

30.223

31.268

31.829

32.331

32.337

Toelichting

1. Taken-middelen analyse

Naar aanleiding van de taken Middelen Analyse zijn voor borging van de uitvoering van de wettelijke taken van de Hoge Colleges van Staat in deze kabinetsperiode extra middelen aan de begroting van de Algemene Rekenkamer toegevoegd.

Ontvangsten beleidsartikel 2. Algemene Rekenkamer (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

1.217

1.217

1.217

1.217

1.217

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

1.217

             

Stand ontwerpbegroting 2019

1.217

1.217

1.217

1.217

1.217

1.217

Uitgaven beleidsartikel 3. De Nationale ombudsman (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

16.311

15.664

15.674

15.682

15.681

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

2.102

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

             

Nieuwe mutaties

412

397

396

396

396

16.097

             

Stand ontwerpbegroting 2019

18.825

17.961

17.970

17.978

17.977

17.997

Ontvangsten beleidsartikel 3. De Nationale ombudsman (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

2.189

2.189

2.189

2.189

2.189

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

2.189

             

Stand ontwerpbegroting 2019

2.189

2.189

2.189

2.189

2.189

2.189

Uitgaven beleidsartikel 4. Kanselarij Nederlandse Orden (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

4.730

4.030

4.031

4.032

4.032

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

447

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

268

252

252

252

252

4.285

             

Stand ontwerpbegroting 2019

5.445

4.282

4.283

4.284

4.284

4.285

Ontvangsten beleidsartikel 4. Kanselarij Nederlandse Orden (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

29

29

29

29

29

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

170

170

170

170

170

199

             

Stand ontwerpbegroting 2019

199

199

199

199

199

199

Uitgaven beleidsartikel 6. Kabinet Gouverneur Aruba (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

1.814

1.814

1.813

1.813

1.813

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

22

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

41

41

41

41

41

1.854

             

Stand ontwerpbegroting 2019

1.877

1.855

1.854

1.854

1.854

1.854

Ontvangsten beleidsartikel 6. Kabinet Gouverneur Aruba (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

60

60

60

60

60

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

60

             

Stand ontwerpbegroting 2019

60

60

60

60

60

60

Uitgaven beleidsartikel 7. Kabinet Gouverneur Curaçao (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

2.758

2.758

2.758

2.758

2.758

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

32

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

61

61

61

61

61

2.819

             

Stand ontwerpbegroting 2019

2.851

2.819

2.819

2.819

2.819

2.819

Ontvangsten beleidsartikel 7. Kabinet Gouverneur Curaçao (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

200

200

200

200

200

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

200

             

Stand ontwerpbegroting 2019

200

200

200

200

200

200

Uitgaven beleidsartikel 8. Kabinet Gouverneur Sint-Maarten (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

1.980

1.980

1.980

1.980

1.980

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

24

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

44

44

44

44

44

2.024

             

Stand ontwerpbegroting 2019

2.048

2.024

2.024

2.024

2.024

2.024

Ontvangsten beleidsartikel 8. Kabinet Gouverneur Sint-Maarten (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

50

50

50

50

50

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

50

             

Stand ontwerpbegroting 2019

50

50

50

50

50

50

Uitgaven beleidsartikel 9. Kiesraad (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

2.295

2.295

2.295

2.295

2.295

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

117

50

50

50

50

2.345

             

Stand ontwerpbegroting 2019

2.412

2.345

2.345

2.345

2.345

2.345

Ontvangsten beleidsartikel 9. Kiesraad (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2019

0

0

0

0

0

0

Uitgaven niet-beleidsartikel 10. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

2.649

2.610

2.615

2.616

2.617

2.617

             

Nieuwe mutaties

– 2.649

– 2.610

– 2.615

– 2.616

– 2.617

– 2.617

             

Stand ontwerpbegroting 2019

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Nieuwe mutaties

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2018 over de artikelen.

Licence