Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 1: Voeding van het Mobiliteitsfonds en begrotingsstaat per productartikelonderdeel

Tabel 80 Voeding van het Mobiliteitsfonds

Bedragen € x 1.000

  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021 ‒ 2035

12

Hoofdwegennet

 

3.146.161

2.982.240

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

1.882.662

39.788.258

  

Uitgaven

                

12.01

Exploitatie

 

4.429

3.959

3.958

3.957

3.955

3.955

3.955

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

59.872

12.02

Onderhoud en vernieuwing

 

887.929

1.192.166

1.362.001

864.112

1.021.045

696.951

603.388

497.207

497.335

479.188

631.609

631.609

666.260

773.305

882.777

11.686.162

12.03

Ontwikkeling

 

737.321

600.636

830.865

896.302

942.495

949.299

629.404

604.567

603.517

1.170.545

582.900

719.052

693.411

766.590

36.831

10.762.560

12.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

791.089

525.002

644.721

721.101

580.398

633.084

658.461

527.463

524.864

521.563

519.351

480.595

434.526

352.917

392.094

8.304.829

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

 

725.393

660.477

652.834

630.344

634.318

569.517

564.305

571.030

566.535

566.535

566.535

566.509

566.509

566.997

566.997

8.974.835

  

Ontvangsten

                

12.09

Ontvangsten

 

247.716

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

51.329

1.108.103

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

2.898.445

2.954.516

3.439.028

3.055.790

3.116.854

2.793.718

2.411.764

2.147.844

2.105.647

2.695.608

2.258.170

2.355.542

2.227.550

2.392.641

1.831.333

38.680.155

                   

Bedragen € x 1.000

  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021 ‒ 2035

13

Spoorwegen

 

2.256.615

9.486.296

2.240.600

1.957.919

1.948.120

1.932.237

1.939.736

1.698.836

1.614.732

1.786.327

1.709.846

2.010.748

1.749.154

1.898.732

1.916.084

36.145.982

  

Uitgaven

                

13.02

Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

1.596.243

1.559.243

1.705.842

1.467.824

1.326.341

1.472.761

1.534.436

1.348.246

1.372.680

1.509.395

1.530.270

1.570.582

1.736.402

1.891.175

1.867.634

23.489.074

13.03

Ontwikkeling

 

468.756

424.047

365.959

318.628

450.140

286.531

228.991

193.600

152.731

187.448

137.275

440.166

12.752

7.557

48.450

3.723.031

13.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

191.616

167.006

168.799

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

    

1.597.877

13.07

Rente en aflossing

 

0

7.336.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.336.000

  

Ontvangsten

                

13.09

Ontvangsten

 

232.946

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

3.239.621

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

2.023.669

9.277.838

2.026.511

1.740.739

1.619.012

1.728.453

1.735.952

1.495.052

1.410.948

1.582.543

1.506.062

1.806.964

1.545.370

1.694.948

1.712.300

32.906.361

                   

Bedragen € x 1.000

  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021 ‒ 2035

14

Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

84.887

90.368

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

       

365.495

  

Uitgaven

                

14.01

Regionale infrastructuur

 

84.881

41.774

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

       

365.495

14.02

Regionale Mob. Fondsen

   

0

            

48.600

14.03

Bereikbaarheidsprogramma's

 

6

48.594

              
  

Ontvangsten

                

14.09

Ontvangsten

 

46

              

46

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

84.841

90.368

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

       

365.449

                   

Bedragen € x 1.000

  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021 ‒ 2035

15

Hoofdvaarwegennet

 

1.435.145

1.295.676

1.129.740

1.084.868

1.115.507

995.993

816.191

684.906

741.230

723.751

860.831

888.464

840.785

1.040.843

812.473

14.463.778

  

Uitgaven

                

15.01

Exploitatie

 

11.158

10.433

9.654

9.344

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

141.646

15.02

Onderhoud en vernieuwing

 

466.304

450.556

460.281

396.001

428.415

341.046

258.768

227.226

212.064

192.237

345.086

358.826

376.222

402.194

376.222

5.290.823

15.03

Ontwikkeling

 

296.795

357.466

184.835

219.754

259.425

266.798

168.340

58.197

137.443

141.008

118.906

143.572

78.712

259.598

56.892

2.747.741

15.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

280.529

106.058

106.045

91.657

59.778

55.128

54.686

62.296

54.534

53.540

59.873

49.100

48.885

42.085

42.393

1.164.587

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

 

380.359

371.163

368.925

368.112

358.702

323.834

325.210

328.000

328.002

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

5.118.981

  

Ontvangsten

                

15.09

Ontvangsten

 

85.359

74.241

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

181.585

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

1.349.786

1.221.435

1.123.783

1.075.241

1.112.536

994.252

815.702

684.756

741.080

723.601

860.681

888.314

840.635

1.040.693

812.323

14.282.193

                   

Bedragen € x 1.000

  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021 ‒ 2035

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

383.545

455.830

450.713

396.227

615.156

843.929

644.945

405.404

484.473

574.410

401.759

487.864

73.481

60.766

 

6.278.102

  

Uitgaven

                

17.03

Hogesnelheidstrein-Zuid

 

453

              

453

17.06

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

5.038

679

679

679

669

669

669

669

669

669

669

669

54.712

  

67.139

17.07

ERMTS

 

102.953

146.041

73.282

10.371

229.142

262.553

180.164

172.208

185.059

244.164

278.483

339.255

5.527

47.524

 

2.276.726

17.08

ZuidasDok

 

68.773

91.541

132.554

138.892

113.344

134.383

149.937

143.248

98.232

104.463

56.080

12.462

   

1.243.509

17.10

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

206.328

217.569

244.198

246.285

272.001

446.324

314.175

89.279

200.513

225.114

66.527

135.478

13.242

13.242

 

2.690.275

  

Ontvangsten

                

17.09

Ontvangsten

 

75.742

49.020

43.869

57.075

57.708

62.929

36.569

0

0

72.375

     

455.287

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

307.803

406.810

406.844

339.152

557.448

781.000

608.376

405.404

484.473

502.035

401.759

487.864

73.481

60.766

 

5.822.815

                   

Bedragen € x 1.000

  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021 ‒ 2035

18

Overige uitgaven en ontvangsten

 

4.964

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.964

  

Uitgaven

                

18.06

Externe veiligheid

 

4.964

              

4.964

18.12

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

                

0

  

Ontvangsten

                

18.09

Ontvangsten

 

4

              

4

18.10

Saldo van de afgesloten rekeningen

 

‒ 279.866

              

‒ 279.866

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

284.826

              

284.826

                   

Bedragen € x 1.000

  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021 ‒ 2035

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

7.061.370

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

6.152.089

101.782.959

  

Ontvangsten

                

19.09

Ten laste van begroting IenW

 

7.068.690

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

6.152.089

101.782.959

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

‒ 7.068.690

‒ 14.137.862

‒ 7.189.318

‒ 6.435.951

‒ 6.691.279

‒ 6.783.686

‒ 6.152.457

‒ 5.543.929

‒ 5.396.263

‒ 6.107.607

‒ 6.178.059

‒ 6.234.439

‒ 5.701.193

‒ 6.017.457

‒ 6.152.089

‒ 101.782.959

                   

Bedragen € x 1.000

  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021 ‒ 2035

20

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

119.320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

119.320

  

Uitgaven

                

20.01

Verkenningen

 

3.907

              

3.907

20.02

Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

0

              

0

20.03

Reserveringen

 

115.413

              

115.413

20.04

Generieke investeringsruimte

 

0

              

0

20.05

Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

0

              

0

  

Ontvangsten

                

20.09

Ontvangsten

 

0

              

0

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

119.320

              

119.320

Licence