Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 2: Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige begrotingsmutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds. Bij het toelichten van de begrotingsmutaties wordt de normering die is opgenomen in de leeswijzer gehanteerd. Dit houdt in dat de begrotingsmutaties, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). De begrotingsmutaties zijn in alfabetische volgorde in de tabellen opgenomen en worden ook in deze volgorde toegelicht.

Voor de volledigheid is de verdiepingsbijlage van voormalig artikel 20 opgenomen om de aansluiting o artikel 11 inzichtelijk te maken. Hiermee worden de mutaties op artikel 20 tussen 1e suppletoire en de stand ontwerpbegroting 2022 inzichtelijk gemaakt.

Tabel 81 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)

11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

               

Overboeking art. 20 naar art. 11

2.465.775

 

5.000

4.000

109.063

173.871

339.458

474.467

634.519

544.365

181.032

    

Mutaties Miljoenennota 2022

2.465.775

 

5.000

4.000

109.063

173.871

339.458

474.467

634.519

544.365

181.032

    

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

  

5.000

4.000

109.063

173.871

339.458

474.467

634.519

544.365

181.032

    
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

               

Overboeking art. 20 naar art. 11

5.639

 

5.639

            

Mutaties Miljoenennota 2022

5.639

 

5.639

            

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

  

5.639

            
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

               

Overboeking art. 20 naar art. 11

1.830.388

 

176.256

171.825

110.001

69.001

103.657

87.195

161.612

109.750

66.269

105.000

159.000

106.700

287.352

Mutaties Miljoenennota 2022

1.830.388

 

176.256

171.825

110.001

69.001

103.657

87.195

161.612

109.750

66.269

105.000

159.000

106.700

287.352

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

  

176.256

171.825

110.001

69.001

103.657

87.195

161.612

109.750

66.269

105.000

159.000

106.700

287.352

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

               

Overboeking art. 20 naar art. 11

5.067.538

         

356.519

1.046.387

536.755

907.457

541.057

Mutaties Miljoenennota 2022

5.067.538

         

356.519

1.046.387

536.755

907.457

541.057

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

          

356.519

1.046.387

536.755

907.457

541.057

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

               

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

               
                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

               

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

               

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

0

0

186.895

175.825

219.064

242.872

443.115

561.662

796.131

654.115

603.820

1.151.387

695.755

1.014.157

828.409

                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

               

Overboeking art. 20 naar art. 11

47.500

  

17.500

30.000

          

Mutaties Miljoenennota 2022

47.500

  

17.500

30.000

          

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

   

17.500

30.000

          
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

               

Voorafgaand aan de conversie van artikel 20 op het Infrastructuurfonds naar artikel 11 op het Mobiliteitsfonds hebben de mutaties plaatsgevonden op artikel 20. Naderhand heeft de conversie plaatsgevonden, die technisch van aard is. Vandaar dat de mutaties in de verdiepingsbijlage onder artikel 20 worden toegelicht.

Overboeking artikel 20 naar artikel 11

Dit betreft een technische mutatie van de budgetten op de artikelonderdelen 20.01 t/m 20.05 naar 11.01 t/m 11.05 vanaf het jaar 2022.

Tabel 82 Artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)

12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.864

3.864

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.864

3.864

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

Extrapolatie 2035

3.872

              

HXII: Inteligente Transport Systemen (ITS)

96

96

             

HXII: Mobility as a Service (Maas)

360

360

             

Prijsbijstelling 2021

1.376

102

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

Mutaties Miljoenennota 2022

5.704

558

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

4.429

3.959

3.958

3.957

3.955

3.955

3.955

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

823.681

868.907

892.002

902.386

850.825

776.685

518.349

554.961

600.793

635.944

602.832

490.236

492.597

499.480

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

12.970

297.722

148.554

‒ 39.489

166.760

‒ 75.063

90.312

‒ 68.700

‒ 114.896

‒ 174.754

‒ 112.596

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

836.651

1.166.629

1.040.556

862.897

1.017.585

701.622

608.661

486.261

485.897

461.190

490.236

490.236

492.597

499.480

COVID claim

720

720

             

Extrapolatie 2035

606.435

              

Kasschuiven Hoofdwegennet

0

  

300.000

       

‒ 100.000

‒ 100.000

‒ 100.000

 

Kosten Brexit maatregelen

10.000

10.000

             

Meerkosten COVID

555

555

             

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

1.252.990

         

7.123

229.833

229.833

262.067

262.067

Prijsbijstelling 2021

239.584

19.603

25.537

21.445

21.615

25.060

17.529

14.327

11.446

11.438

10.875

11.540

11.540

11.596

11.758

PUB herstel brandwerendheid tunnels

200

200

             

RWS Service Level Agreement (SLA)

5.200

5.200

             

Saldo mee-en tegenvallers Hoofdwegennet

15.000

15.000

             

Uitvoeringsbesluit A27 Houten-Hooipolder

‒ 84.300

   

‒ 20.400

‒ 21.600

‒ 22.200

‒ 19.600

‒ 500

      

Mutaties Miljoenennota 2022

2.046.384

51.278

25.537

321.445

1.215

3.460

‒ 4.671

‒ 5.273

10.946

11.438

17.998

141.373

141.373

173.663

273.825

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

887.929

1.192.166

1.362.001

864.112

1.021.045

696.951

603.388

497.207

497.335

479.188

631.609

631.609

666.260

773.305

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

883.367

783.294

1.288.246

1.391.179

1.196.371

859.556

620.680

646.162

266.817

893.529

67.577

270.958

215.371

233.146

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 44.136

‒ 128.915

‒ 145.794

‒ 550.194

‒ 346.081

11.592

‒ 301.788

‒ 48.410

354.030

168.247

322.546

288.055

156.508

345.686

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

839.231

654.379

1.142.452

840.985

850.290

871.148

318.892

597.752

620.847

1.061.776

390.123

559.013

371.879

578.832

Aanvulling A1/A30 Barneveld

38.082

          

9.521

9.521

9.520

9.520

Aanvulling A6 Almere Oost-Lelystad

34.000

          

8.500

8.500

8.500

8.500

Aanvulling A27 Houten-Hooipolder

248.000

          

62.000

62.000

62.000

62.000

Aanvulling A28 Amersfoort-Hoogeveen

30.000

          

7.500

7.500

7.500

7.500

Aanvulling budget talking traffic

‒ 970

‒ 970

             

Aanvulling Ring Utrecht

262.000

        

50.000

50.000

53.000

53.000

53.000

3.000

Aanvulling Zuidelijke Ringweg Groningen

16.800

       

16.800

      

Actualisatie Vrachtwagenheffing 2022

27.060

        

27.060

     

BCF: BDU KTA MoVe 2020 (Studie Voorne-Putten 2020)

‒ 16

‒ 16

             

BCF: BDU MaaS/ITS

‒ 33

‒ 33

             

BCF: Impuls SPV 2021

‒ 10.757

‒ 10.757

             

Bijdragen derden Hoofdwegennet

3.597

597

   

3.000

         

Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten

18.387

3.271

4.961

5.089

3.615

577

874

        

COVID claim

1.175

1.175

             

DFA 2021 ICT

‒ 36

‒ 36

             

Extrapolatie 2035

55.999

              

EZK: Hyperloop

‒ 1.125

‒ 492

‒ 419

‒ 214

           

FIN: Innovatieontwikkeling

20.000

4.000

8.000

8.000

           

HXII: Bijdrage ILT - Vrachtwagenheffing (VWH)

‒ 300

‒ 300

             

HXII: BOA DGMo

7

7

             

HXII: Communicatieadviseur VK A1-A30

‒ 26

‒ 26

             

HXII: Dekking apparaat MenG vanuit IF Verkenningen

‒ 491

‒ 491

             

HXII: Herschikking Apparaat Tijdelijke tolheffing (TTH)

‒ 962

‒ 962

             

HXII: Herschikking Apparaat Vrachtwagenheffing (VWH)

‒ 816

‒ 816

             

HXII: Herschikking voorbereiding TTH - RDW

3.898

 

975

975

975

973

         

HXII inhuur Beter Benutten

‒ 508

‒ 508

             

HXII: inhuur DWV

‒ 160

‒ 64

‒ 96

            

HXII: Subsidie DKTI 3

‒ 5.000

‒ 1.750

‒ 1.750

‒ 1.000

‒ 500

          

HXII: Unit Innovatie

‒ 932

‒ 932

             

Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)

0

  

‒ 20.000

 

20.000

 

250.000

100.000

‒ 50.000

‒ 70.000

‒ 100.000

‒ 130.000

  

Kasschuiven Hoofdwegennet

0

‒ 159.998

‒ 90.562

‒ 329.909

7.218

61.693

58.428

21.846

‒ 142.576

‒ 70.474

92.946

150.203

145.806

179.947

95.919

Kleine infrastructurele knelpunten

8.275

 

4.175

4.100

           

Kortetermijn file-aanpak

5.000

    

5.000

         

Kortetermijnmaatregelen A12 Gouda-Utrecht

10.000

    

10.000

         

Kortetermijnmaatregelen Voorne-Putten

691

450

241

            

Meerkosten COVID

5.700

5.700

             

Prijsbijstelling 2022

232.539

23.328

17.399

19.135

16.942

18.475

12.042

19.066

32.091

28.770

35.823

2.053

3.712

1.065

1.319

Programma Vrachtwagenheffing

‒ 916

‒ 916

             

PUB herstel brandwerendheid tunnels

‒ 200

‒ 200

             

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

‒ 15.893

38.829

3.333

2.470

6.667

‒ 49.113

‒ 15.393

  

‒ 2.686

     

Studiekosten Corridor Amsterdam Hoorn

‒ 233

  

‒ 233

           

Uitvoeringsbesluit A27 Houten-Hooipolder

84.300

   

20.400

21.600

22.200

19.600

500

      

Mutaties Miljoenennota 2022

1.066.136

‒ 101.910

‒ 53.743

‒ 311.587

55.317

92.205

78.151

310.512

6.815

‒ 17.330

108.769

192.777

160.039

321.532

187.758

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

737.321

600.636

830.865

896.302

942.495

949.299

629.404

604.567

603.517

1.170.545

582.900

719.052

693.411

766.590

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

476.835

457.786

708.646

586.776

596.771

628.603

635.173

524.265

597.613

515.662

506.581

501.489

290.705

422.407

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

178.159

30.945

‒ 90.400

130.180

‒ 24.206

14.266

11.486

‒ 6.352

‒ 82.258

‒ 1.557

4.341

‒ 28.556

115.166

‒ 74.010

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

654.994

488.731

618.246

716.956

572.565

642.869

646.659

517.913

515.355

514.105

510.922

472.933

405.871

348.397

COVID claim

2.400

2.400

             

Dekking Infraspeed A16 Rotterdam

‒ 520

‒ 338

‒ 182

            

Extrapolatie 2025

385.430

              

Kasschuiven Hoofdwegennet

0

‒ 450

450

 

‒ 24.613

421

94

94

94

94

94

96

94

25.101

‒ 1.449

Meerkosten COVID

9.496

9.496

             

Prijsbijstelling 2021

150.910

15.196

9.903

11.475

12.665

10.211

11.926

11.708

9.456

9.415

9.364

9.333

8.568

8.554

6.352

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

132.997

109.791

26.100

15.000

16.093

‒ 2.799

‒ 21.805

   

‒ 2.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 5.000

‒ 383

Mutaties Miljoenennota 2022

680.713

136.095

36.271

26.475

4.145

7.833

‒ 9.785

11.802

9.550

9.509

7.458

8.429

7.662

28.655

4.520

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

791.089

525.002

644.721

721.101

580.398

633.084

658.461

527.463

524.864

521.563

519.351

480.595

434.526

352.917

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

691.595

647.934

641.924

616.891

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.234

554.234

554.209

554.209

554.687

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

5.661

‒ 6.354

‒ 3.485

‒ 241

          

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

697.256

641.580

638.439

616.650

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.234

554.234

554.209

554.209

554.687

Aanvulling budget talking traffic

970

970

             

Extrapolatie 2035

554.687

              

FIN: bijdrage Categoriemanagement V&A

‒ 5.471

‒ 638

‒ 710

‒ 1.105

‒ 1.509

‒ 1.509

         

HXII: Bijdrage beheer SAP systeem

4.109

4.109

             

HXII: Herschikking budget arbeidsbeperkten

2.593

2.593

             

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 589

‒ 589

             

HXII: NDW demonstrator

45

45

             

HXII: NDW netwerkregistratie

125

125

             

HXII: RWS ICT Verkeersongevallenregistratie

370

370

             

HXII: Samen in Transitie

400

200

200

            

HXII: Startsubsidie POK 2021

315

315

             

HXII: Verduurzamen gebouwen

5.100

1.275

3.825

            

Loonbijstelling 2021

125.241

9.396

9.150

9.196

9.020

9.107

7.978

7.873

8.004

7.929

7.929

7.929

7.929

7.929

7.936

Prijsbijstelling 2021

69.109

6.245

4.932

4.804

4.683

4.677

4.388

4.382

4.392

4.372

4.372

4.372

4.371

4.371

4.374

Programma Vrachtwagenheffing

916

916

             

RWS Service Level Agreement (SLA)

7.305

2.805

1.500

1.500

1.500

          

Mutaties Miljoenennota 2022

765.225

28.137

18.897

14.395

13.694

12.275

12.366

12.255

12.396

12.301

12.301

12.301

12.300

12.300

12.310

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

725.393

660.477

652.834

630.344

634.318

569.517

564.305

571.030

566.535

566.535

566.535

566.509

566.509

566.997

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet

 

2.879.349

2.761.789

3.534.685

3.501.098

3.269.874

2.825.859

2.330.116

2.287.894

2.023.329

2.603.241

1.735.096

1.820.764

1.556.754

1.713.592

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

 

3.032.003

2.955.187

3.443.560

3.041.354

3.066.347

2.776.654

2.130.126

2.164.432

2.180.205

2.595.177

1.949.387

2.080.263

1.828.428

1.985.268

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet

 

3.141.866

2.982.240

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

137.433

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

109.406

‒ 12.262

22.370

‒ 20.534

24.647

9.150

1.528

 

44.381

     

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

246.839

27.709

54.240

78.346

80.655

58.049

46.780

55.452

89.633

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Bijdragen derden Hoofdwegennet

3.597

597

   

3.000

         

Extrapolatie 2035

50.277

              

Kasschuiven Hoofdwegennet

0

   

‒ 19.475

‒ 19.475

       

19.475

19.475

Prijsbijstelling 2021

15.488

280

15

1.111

1.155

1.177

1.039

969

934

934

934

934

934

2.641

1.379

Mutaties Miljoenennota 2022

69.362

877

15

1.111

‒ 18.320

‒ 15.298

1.039

969

934

934

934

934

934

22.116

20.854

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

247.716

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet

 

137.433

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

 

246.839

27.709

54.240

78.346

80.655

58.049

46.780

55.452

89.633

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet

 

247.716

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

A27 Houten-Hooipolder

Dit betreft het overboeken van gereserveerde middelen op artikelonderdeel Onderhoud en vernieuwing (12.02) ten behoeve van het uitvoeringsbesluit A27 Houten-Hooipolder.

Aanvulling A1/A30 Barneveld

Dit betreft de overheveling van € 38,1 miljoen vanuit de generieke investeringsruimte (11.04) naar artikel 12, zoals afgesproken tijdens het BO MIRT najaar 2020.

Aanvulling A6 Almere Oost-Lelystad

Er wordt € 34 miljoen overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte naar artikel 12 om de gewenste scope van het project mogelijk te maken.

Aanvulling A27 Houten-Hooipolder

Er wordt € 248 miljoen overgeboekt vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet (11.05) naar artikel 12 voor de realisatie van de A27 Houten-Hooipolder.

Aanvulling A28 Amersfoort-Hoogeveen

Er wordt € 30 miljoen overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte naar artikel 12 voor gerichte infrastructurele maatregelen ten behoeve van de doorstroming op de A28.

Aanvulling Ring Utrecht

Op 2 december 2020 is het nieuwe Tracébesluit voor de A12/A27 Ring Utrecht gepubliceerd. Op basis van de integraal geactualiseerde kostenraming bij dit nieuwe Tracébesluit is het taakstellende budget voor de realisatie met € 262 miljoen verhoogd, met name vanwege de gewijzigde bouwmethode.

Aanvulling Zuidelijke Ringweg Groningen

Het Rijk stelt € 16,8 miljoen aanvullend beschikbaar voor het project Zuidelijke Ringweg Groningen, onder andere voor het langer in stand houden van de projectorganisatie.

Actualisatie vrachtwagenheffing 2022

Dit betreft de actualisatie van de budgetbehoefte voor de afronding van de voorbereidingsfase van het programma Vrachtwagenheffing (€ 27,1 miljoen). De dekking wordt door de minregel voor de Vrachtwagenheffing binnen de Investeringsruimte te verhogen.

BCF: Impuls SPV 2021

Dit betreft de afdracht aan het Btw-compensatiefonds voor subsidieregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid.

Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten

Dit betreft middelen die worden overgeboekt vanaf 11.03 voor de strategie 'Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten'.

Extrapolatie 2035

Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2035 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de budgetten voor Onderhoud en vernieuwing en de concessie-ontvangsten. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan het artikelonderdeel 11.04 generieke investeringsruimte.

FIN: bijdrage Categoriemanagement V&A

Dit betreft de bijdrage aan Categoriemanagement Vakliteratuur en Abonnementen.

FIN: Innovatieontwikkeling

In het kader van stikstofbeleid wordt er € 20 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de aanvullende post voor het ontwikkelen van innovaties rondom nieuwe bouwconcepten en bouwlogistiek.

HXII: Subsidie DKTI 3

Dit betreft een overboeking naar Hoofdstuk XII voor de subsidie Demonstratie Klimaat Technologieën en Innovaties in Transport (DKTI3) ten behoeve van de cofinanciering van Energie en Omgeving en Proeftuinen.

HXII: Verduurzamen gebouwen

Dit betreft een overboeking naar Hoofdstuk XII voor de verduurzaming van gebouwen. Vanuit de Wet Milieubeheer moet RWS circa 550 ‘erkende maatregelen energiebesparing’ doorvoeren bij haar gebouwen (isoleren van vloeren, gevels en daken, plaatsen ledverlichting etc.). Naast de Wet Milieubeheer dienen vanuit het bouwbesluit de kantoren per 1 januari 2023 verplicht het energielabel C te bezitten.

Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)

Het betreft de kaderruilen over de modaliteiten van Spoorwegen, Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet op de artikelen 12, 13, 15 en 17 om de programmering en budgetten te verdelen teneinde de ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen.

Kleine infrastructurele knelpunten

Er wordt € 8,3 miljoen overgeboekt naar artike 12 voor het op korte termijn aanpakken van het zestal infrastructuurknelpunten ten aanzien van verkeersveiligheid en doorstroming in Noord-Nederland.

Korte termijn file-aanpak

Een deel van het restbudget van de korte-termijn file-aanpak wordt gebruikt voor de realisatie van een weefvak bij Delden-Hengelo Zuid. Dit is voortgekomen uit het MIRT-onderzoek van vorig jaar en BO-MIRT afspraken in 2020 (€ 5 miljoen).

Korte termijnmaatregelen A12 Gouda-Utrecht

Voor een Korte termijnmaatregelenpakket voor A12 Gouda-Utrecht wordt € 10 miljoen overgeboekt zoals afgesproken tijdens het BO-MIRT najaar 2020 ten laste van de Aanvullende Post Rutte III.

Kosten Brexitmaatregelingen

In verband met de gevolgen van Brexit is bij de Truckparking sprake van een tegenvaller van € 10 miljoen.

Loonbijstelling 2021

Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Meerkosten COVID

Bij Voorjaarsnota is € 22,5 miljoen generale middelen toegevoegd aan artikel 11.03. Deze middelen worden bij de ontwerpbegroting toegevoegd aan de diversen projecten van RWS waar de meerkosten zijn gemaakt.

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

Op dit artikelonderdeel waren noodzakelijke middelen opgenomen voor Vervanging en Renovatie vanaf 2030. In deze begroting zijn deze middelen toegewezen aan het artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Mobiliteitsfonds naar rato van de budgetbehoefte per netwerk. In de instandhoudingsbijlage wordt nader ingegaan op de vervangingsopgave.

Prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

RWS Service Level Agreement (SLA)

Periodiek worden prestatieafspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over beheer en onderhoud van het Hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet, zogenoemde Service Level Agreement (SLA). Er is sprake van diverse endogene en exogene ontwikkelingen waardoor hogere kosten worden gemaakt, zoals voor het opruimen van olie na schadevaring in de haven van Rotterdam, maatregelen in verband met spookrijders, brexit (truckparkings), en andere ICT-ontwikkelingen. Hiervoor worden ten laste van de investeringsruimte middelen toegevoegd aan de onderhoud- en vernieuwingbudgetten van hoofdwegen- en hoofdvaarwegennet.

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het hoofdwegennet.

Tabel 83 Artikel 13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000)

13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing (voorheen beheer onderhoud en vervanging)

 

1.497.541

1.507.430

1.714.909

1.357.711

1.275.840

1.460.533

1.520.790

1.327.921

1.352.007

1.464.083

1.494.242

1.532.375

1.696.467

1.847.681

 

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

47.089

15.189

‒ 49.799

77.486

18.000

‒ 23.000

‒ 23.000

‒ 22.000

‒ 22.000

      

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.02 Exploiatie onderhoud en vernieuwing (voorheen beheer onderhoud en vervanging)

 

1.544.630

1.522.619

1.665.110

1.435.197

1.293.840

1.437.533

1.497.790

1.305.921

1.330.007

1.464.083

1.494.242

1.532.375

1.696.467

1.847.681

 

EOV (voorheen BOV) kosten aanlegprojecten

11.104

 

164

363

666

2.468

847

847

1.066

847

847

854

2.135

   

Extrapolatie 2035

1.824.681

              

1.824.681

Omvorming ProRail: energiebelasting

‒ 1.500

‒ 1.500

              

Omvorming ProRail: structurele btw

18.700

18.700

              

Omvorming ProRail: structurele vennootschapsbelasting (vpb)

‒ 500

‒ 500

              

Overboeking dekking indexatieverschil 2020

30.000

       

10.000

10.000

10.000

     

Overboeking van EOV (voorheen BOV) naar HSL Zuid

‒ 339

‒ 339

              

Overboeking van PHS naar EOV (voorheen BOV)

975

 

975

             

Prijsbijstelling 2021

538.458

35.252

35.485

40.369

31.961

30.033

34.381

35.799

31.259

31.826

34.465

35.174

36.072

39.935

43.494

42.953

Mutaties Miljoenennota 2022

2.421.579

51.613

36.624

40.732

32.627

32.501

35.228

36.646

42.325

42.673

45.312

36.028

38.207

39.935

43.494

1.867.634

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

1.596.243

1.559.243

1.705.842

1.467.824

1.326.341

1.472.761

1.534.436

1.348.246

1.372.680

1.509.395

1.530.270

1.570.582

1.736.402

1.891.175

1.867.634

                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling (voorheen aanleg)

 

262.627

395.284

406.630

411.742

322.857

299.770

344.676

127.575

149.370

196.897

91.503

165.158

161

20.209

 

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

197.322

30.987

‒ 14.921

‒ 39.040

71.074

‒ 51.726

‒ 51.501

‒ 30.160

‒ 29.985

‒ 40.185

6.911

317.536

2.528

‒ 43.088

 

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling (voorheen aanleg)

 

459.949

426.271

391.709

372.702

393.931

248.044

293.175

97.415

119.385

156.712

98.414

482.694

2.689

‒ 22.879

 

Aanvulling studie en innovatie (Spoor)

10.010

4.000

2.010

            

4.000

Afrekeningen voorschotten ProRail 2020

30.555

30.555

              

Bijdragen derden (Spoor)

181

181

              

EOV (voorheen BOV) kosten aanlegprojecten

‒ 9.816

 

‒ 164

‒ 363

‒ 666

‒ 2.468

‒ 847

‒ 847

‒ 1.066

‒ 847

‒ 847

‒ 854

‒ 847

   

EZK: Bijdrage Hyperloop

‒ 1.125

‒ 492

‒ 419

‒ 214

            

Geluidschermen

‒ 380

  

‒ 380

            

HXII: Aanvullende budgetten OVS

0

‒ 1.700

‒ 2.100

‒ 1.600

‒ 1.200

‒ 1.200

‒ 1.200

        

9.000

HXII: Storting Valburg

‒ 12.000

‒ 12.000

              

HXII: Subsidie nachttrein

‒ 1.407

   

‒ 1.407

           

Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)

0

  

‒ 25.000

‒ 50.000

50.000

25.000

‒ 70.000

100.000

50.000

  

‒ 80.000

16.000

‒ 16.000

 

Kasschuiven 2021 Ontwikkeling (voorheen aanleg)

0

‒ 10.021

‒ 3.730

‒ 3.432

‒ 11.000

‒ 14.601

‒ 29.917

‒ 29.807

‒ 29.807

‒ 20.807

27.668

39.669

16.036

‒ 5.937

40.686

35.000

Overboeking Besluit BO MIRT 2020 (Spoor)

72.000

     

30.000

30.000

7.000

5.000

      

Overboeking Eindhoven-Düsseldorf

15.000

    

15.000

          

Overboeking Emplacement Venlo

24.565

  

2.000

4.000

7.000

7.000

4.565

        

Overboeking Luchtdrukproblematiek Delft

4.634

           

4.634

   

Overboeking Scope Behandelen en opstellen binnen PHS

‒ 6.172

  

‒ 1.000

‒ 2.000

‒ 3.172

          

Overboeking Scope MLT 2e tranche

‒ 3.400

‒ 3.400

              

Overboeking Scope overwegen in Rijen

4.270

       

4.270

       

Prijsbijstelling 2021

79.656

1.684

2.179

4.844

8.199

8.796

8.451

1.905

15.788

 

3.915

46

17.649

 

5.750

450

Saldo mee- en tegenvallers Spoor

‒ 3.751

  

‒ 605

 

‒ 3.146

          

Mutaties Miljoenennota 2022

202.820

8.807

‒ 2.224

‒ 25.750

‒ 54.074

56.209

38.487

‒ 64.184

96.185

33.346

30.736

38.861

‒ 42.528

10.063

30.436

48.450

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

468.756

424.047

365.959

318.628

450.140

286.531

228.991

193.600

152.731

187.448

137.275

440.166

12.752

7.557

48.450

                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

164.871

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

    

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

26.407

              

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

191.278

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

    

Doorbelasting A16 aan RWS

520

338

182

             

Geluidschermen

380

  

380

            

Mutaties Miljoenennota 2022

900

338

182

380

            

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

191.616

167.006

168.799

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

    
                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

7.147.000

              

Mutaties Voorjaarsnota 2021

                

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

7.147.000

              

Omvorming ProRail: incidentele dividend

59.000

‒ 1.975.000

2.034.000

             

Omvorming ProRail: incidentele omzetbelasting en hierziening

‒ 1.000

‒ 714.000

713.000

             

Omvorming ProRail: incidentele vennootschapsbelasting (vpb)

131.000

‒ 4.458.000

4.589.000

             

Mutaties Miljoenennota 2022

189.000

‒ 7.147.000

7.336.000

             

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

0

7.336.000

             
                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen

 

9.072.039

2.069.538

2.289.958

1.940.920

1.770.336

1.933.248

2.041.775

1.612.486

1.590.698

1.750.464

1.628.046

1.697.533

1.696.628

1.867.890

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Spoorwegen

 

9.342.857

2.115.714

2.225.238

1.979.366

1.859.410

1.858.522

1.967.274

1.560.326

1.538.713

1.710.279

1.634.957

2.015.069

1.699.156

1.824.802

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen

 

2.256.615

9.486.296

2.240.600

1.957.919

1.948.120

1.932.237

1.939.736

1.698.836

1.614.732

1.786.327

1.709.846

2.010.748

1.749.154

1.898.732

1.916.084

                 
                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

198.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

 

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

9.672

 

750

750

           

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

208.210

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

 

Afrekening voorschotten ProRail 2020

30.555

30.555

              

Bijdragen derden 2021 (Spoor)

‒ 5.819

‒ 5.819

              

Extrapolatie 2035

203.784

              

203.784

Mutaties Miljoenennota 2022

228.520

24.736

             

203.784

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

232.946

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen

 

198.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

 

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Spoorwegen

 

208.210

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen

 

232.946

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Aanvulling Eindhoven-Düsseldorf

Het betreft hier een budgetoverboeking naar Grensoverschrijdend vervoer (Eindhoven - Düsseldorf) vanuit de aanvullende middelen naar artikel 13.

Aanvulling studie en innovatie (Spoor)

Voor studie- en innovatie was tot op heden geen structureel budget. Gezien het belang en urgentie is besloten om van de post studie- en innovatie een structurele post te maken. Het budget op artikel 13 wordt gevoed vanuit het Mobiliteitsfonds. Daarnaast heeft er een overboeking plaatsgevonden van het saldo mee- en tegenvallers vanuit de reguliere investeringsruimte ter dekking van de post Studie en Innovatie.

Afrekeningen voorschotten ProRail 2020

IenW beschikt de budgetten voor aanlegprojecten op basis van een subsi­diebeschikking aan ProRail. Hierna wordt er per tertaal een voorschot verstrekt aan ProRail op basis van de door ProRail ingeschatte uit te voeren werkzaamheden in dat tertaal. Tevens wordt op basis van de werkelijke uitgaven het voorschot van het kwartaal ervoor afgerekend.

EOV (exploitatie, onderhoud en vernieuwing) kosten aanlegprojecten

Het betreffen overboekingen van de geraamde exploitatie- en onderhoudskosten bij projecten die na de afgegeven beschikkingen worden overgeboekt naar de EOV-rekening. Het gaat om de volgende projecten: MJPG (Geluidsanering Spoor), Behandelen en Opstellen (opstellen reizigers treinen Dordrecht), LVO (overweg Veenendaal Kerkewijk/De Reede), Bunnik, Rhenen en Amsterdam Sloterdijk.

Extrapolatie 2035

Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2035 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 11.04 generieke Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.

HXII: Storting Valburg

Dit betreft een overboeking naar Hoofdstuk XII in verband met een specifieke uitkering aan provincie Brabant ten behoeve van de verdiepte spoorligging Valburg.

Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)

Het betreft de kaderruilen over de modaliteiten van Spoorwegen, Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet op de artikelen 12, 13, 15 en 17 om de programmering en budgetten te verdelen teneinde de ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen.

Kasschuiven 2021 Ontwikkeling

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het ontwikkelingspro­gramma noodzakelijk.

Omvorming ProRail: incidentele dividend

De omvorming van ProRail tot zbo zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor de incidentele dividendbelasting in verband met de omvorming van ProRail tot zbo.

Omvorming ProRail: incidentele omzetbelasting en herziening

De omvorming van ProRail tot zbo zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor de omzetbelasting en herzieningsbtw in verband met de omvorming van ProRail tot zbo.

Omvorming ProRail: incidentele vennootschapsbelasting (vpb)

De omvorming van ProRail tot zbo zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor de incidentele vpb in verband met de omvorming van ProRail tot zbo.

Omvorming ProRail: structurele btw

De omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan (zbo) zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor structurele btw. Hieronder vallen de plafondcorrecties voor de btw-vrijval op de apparaatsuitgaven van ProRail ende btw-compensatie voor derdenwerken.

Overboeking Besluit BO MIRT 2020 (Spoor)

Op basis van BO MIRT afspraken najaar 2020 worden middelen beschikbaar gesteld vanuit de investeringsruimte aan projecten inzake het programma Spoorcapaciteit 2030 (€ 67 miljoen ), spanningssluis Venlo (€ 5 miljoen), knooppuntontwikkeling OV: Zoetermeer (€ 4 miljoen) en station Nijmegen (€ 25,7 miljoen). Deze middelen worden overgeboekt naar artikel 13 (€ 72 miljoen) en artikel 11.03 Reserveringen (€ 29,7 miljoen).

Overboeking dekking indexatieverschil 2020

Dit betreft een overboeking uit reservering indexeringsverschillen in verband met het indexeringsverschil BOV 2020 naar artikel 13.

Overboeking Emplacementen Venlo

Het betreft hier een overboeking vanuit artikel 17 PHS naar artikel 13 Toekomstvast spoor en heeft betrekking op Venlo Spanningssluis. Hiervoor was binnen PHS budget gereserveerd. Het wordt nu, om synergievoordelen te bereiken, overgeboekt naar Toekomstvast spoor om de werkzaamheden waarvoor dit budget was gereserveerd, te combineren met andere spoorse uitgaven op emplacement Venlo.

Prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artike­londerdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Tabel 84 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's (bedragen x € 1.000)

14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur (voorheen grote regionaal/lokale projecten)

 

84.082

42.531

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

       

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 1.011

‒ 1.384

1.595

1.614

1.595

1.605

‒ 1.388

1.071

       

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur (voorheen grote regionaal/lokale projecten)

 

83.071

41.147

34.827

35.965

42.557

43.148

15.341

13.562

       

Prijsbijstelling 2021

7.277

1.810

627

    

3.660

1.180

       

Mutaties Miljoenennota 2022

7.277

1.810

627

    

3.660

1.180

       

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

84.881

41.774

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

       
                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

                

Mutaties Voorjaarsnota 2021

                

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

                

Mutaties Miljoenennota 2022

                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

                
                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's (voorheen RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid)

 

1

47.476

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

5

              

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's (voorheen RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid)

 

6

47.476

             

Prijsbijstelling 2021

1.118

 

1.118

             

Mutaties Miljoenennota 2022

1.118

 

1.118

             

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

6

48.594

             
                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

84.083

90.007

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

       

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

83.077

88.623

34.827

35.965

42.557

43.148

15.341

13.562

       

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

84.887

90.368

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

       
                 
                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

                

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

46

              

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

46

              

Mutaties Miljoenennota 2022

                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

46

              
                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

46

              

Prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artike­londerdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Tabel 85 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

10.501

9.993

9.332

9.129

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

 

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

400

200

100

            

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

10.901

10.193

9.432

9.129

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

 

Extrapolatie 2035

8.976

              

8.976

Prijsbijstelling 2021

3.255

257

240

222

215

211

211

211

211

211

211

211

211

211

211

211

Mutaties Miljoenennota 2022

12.231

257

240

222

215

211

211

211

211

211

211

211

211

211

211

9.187

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

11.158

10.433

9.654

9.344

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

380.629

342.691

363.130

394.368

400.723

359.924

262.303

257.716

243.005

254.326

216.219

237.973

229.702

229.702

 

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

67.400

96.123

86.561

‒ 7.474

17.839

‒ 26.721

‒ 9.487

‒ 35.716

‒ 35.818

‒ 70.257

20

‒ 8.309

 

25.375

 

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

448.029

438.814

449.691

386.894

418.562

333.203

252.816

222.000

207.187

184.069

216.239

229.664

229.702

255.077

 

COVID claim

625

625

              

Extrapolatie 2035

229.702

              

229.702

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

674.687

         

3.835

123.757

123.756

141.113

141.113

141.113

Prijsbijstelling 2021

107.384

10.547

11.742

10.590

9.107

9.853

7.843

5.952

5.226

4.877

4.333

5.090

5.406

5.407

6.004

5.407

RWS Service Level Agreement (SLA)

7.103

7.103

              

Mutaties Miljoenennota 2022

1.019.501

18.275

11.742

10.590

9.107

9.853

7.843

5.952

5.226

4.877

8.168

128.847

129.162

146.520

147.117

376.222

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

466.304

450.556

460.281

396.001

428.415

341.046

258.768

227.226

212.064

192.237

345.086

358.826

376.222

402.194

376.222

                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

296.156

331.684

249.356

207.832

197.106

265.761

219.487

180.357

155.665

126.919

98.393

92.937

100.937

28.000

 

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 2.206

14.136

‒ 94.221

54.248

89.923

67.272

‒ 40.748

‒ 14.727

‒ 14.681

24.934

‒ 25.524

‒ 22.136

‒ 31.548

173.988

 

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

293.950

345.820

155.135

262.080

287.029

333.033

178.739

165.630

140.984

151.853

72.869

70.801

69.389

201.988

 

Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten

11.613

2.710

2.710

2.254

1.313

1.313

1.313

         

Bijdrage provincies en Havenbedrijf aan programma Goederenvervoercorridors

2.500

 

500

500

500

500

500

         

DEF: SAR helikopter

‒ 142.800

 

‒ 5.950

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 5.950

 

Dienstensteiger Nieuwe Sluis Terneuzen

4.200

 

2.250

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Extrapolatie 2035

40.293

              

40.293

HXII: Goederenvervoercorridors

417

‒ 160

177

200

200

           

HXII: Topsector Logistiek

‒ 1.000

 

‒ 1.000

             

Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)

0

10.000

 

70.000

 

‒ 20.000

‒ 60.000

‒ 10.000

‒ 50.000

   

60.000

   

Kasschuiven Hoofdvaarwegennet

0

‒ 20.943

‒ 19.627

‒ 39.634

‒ 41.720

‒ 4.930

4

 

‒ 51.774

  

56.882

23.616

20.164

62.491

15.471

LNV: sanering varkenshouderijen

19.000

 

19.000

             

Meerkosten COVID

39

39

              

Prijsbijstelling 2021

65.266

7.801

8.434

3.130

3.731

7.263

3.698

11.351

6.128

8.209

905

905

905

909

919

978

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

18.913

3.398

5.152

5.000

5.400

   

‒ 37

       

Mutaties Miljoenennota 2022

18.441

2.845

11.646

29.700

‒ 42.326

‒ 27.604

‒ 66.235

‒ 10.399

‒ 107.433

‒ 3.541

‒ 10.845

46.037

72.771

9.323

57.610

56.892

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

296.795

357.466

184.835

219.754

259.425

266.798

168.340

58.197

137.443

141.008

118.906

143.572

78.712

259.598

56.892

                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

267.985

98.029

63.555

53.707

53.830

54.857

53.529

62.323

53.455

57.435

87.534

47.954

41.136

41.069

 

Mutaties Voorjaarsnota 2021

9.339

‒ 2.989

6.982

6.014

55

11

‒ 734

160

‒ 1.160

85

‒ 4.872

‒ 25.359

250

3.449

250

 

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

264.996

105.011

69.569

53.762

53.841

54.123

53.689

61.163

53.540

52.563

62.175

48.204

44.585

41.319

 

COVID claim

2.000

2.000

              

Extrapolatie 2035

41.621

              

41.621

Kasschuiven Hoofdvaarwegennet

0

‒ 454

‒ 760

1.214

       

‒ 3.454

 

3.454

 

0

Meerkosten COVID

5.765

5.765

              

Prijsbijstelling 2021

20.805

5.036

1.807

1.842

1.575

1.007

1.005

997

1.133

994

977

1.152

896

846

766

772

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

77.856

3.186

0

33.420

36.320

4.930

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2022

148.047

15.533

1.047

36.476

37.895

5.937

1.005

997

1.133

994

977

‒ 2.302

896

4.300

766

42.393

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

280.529

106.058

106.045

91.657

59.778

55.128

54.686

62.296

54.534

53.540

59.873

49.100

48.885

42.085

42.393

                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

360.261

363.331

361.044

360.250

350.682

316.623

317.969

320.702

320.704

320.704

320.704

320.704

320.704

320.704

 

Mutaties Voorjaarsnota 2021

2.791

2.618

‒ 174

‒ 76

‒ 76

280

219

219

219

219

      

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

362.879

363.157

360.968

360.174

350.962

316.842

318.188

320.921

320.923

320.704

320.704

320.704

320.704

320.704

 

Extrapolatie 2035

320.704

              

320.704

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 911

‒ 911

              

Loonbijstelling 2021

78.560

5.683

5.759

5.722

5.701

5.542

4.947

4.960

5.033

5.033

5.030

5.030

5.030

5.030

5.030

5.030

Overboeking reservering Cyber security

8.346

8.346

              

Prijsbijstelling 2021

31.707

2.321

2.247

2.235

2.237

2.198

2.045

2.062

2.046

2.046

2.045

2.045

2.045

2.045

2.045

2.045

RWS Service Level Agreement (SLA)

2.041

2.041

              

Mutaties Miljoenennota 2022

440.447

17.480

8.006

7.957

7.938

7.740

6.992

7.022

7.079

7.079

7.075

7.075

7.075

7.075

7.075

327.779

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

380.359

371.163

368.925

368.112

358.702

323.834

325.210

328.000

328.002

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

                 
                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet

                

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet

 

54.390

32.681

84.945

12.829

‒ 3.863

‒ 50.184

3.783

‒ 93.784

9.620

5.586

179.868

210.115

167.429

212.779

812.473

                 
                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

90.877

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

         

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 5.518

49.731

2.903

‒ 154

‒ 1.377

 

339

        

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

85.359

73.591

5.307

8.977

2.321

1.091

339

        

Bijdrage provincies en Havenbedrijf aan programma Goederenvervoercorridors

2.500

 

500

500

500

500

500

         

Dienstensteiger Nieuwe Sluis Terneuzen

2.100

 

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Mutaties Miljoenennota 2022

4.600

 

650

650

650

650

650

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

85.359

74.241

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet

                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet

                

Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten

Dit betreft middelen die worden overgeboekt vanaf 11.03 voor de strategie ‘Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten'.

DEF: SAR helikopter

Rijkswaterstaat (RWS) beheert het contract van de SAR-helikopter. De Raad voor de Kustwacht heeft in 2020 aan Defensie verzocht om de aanbesteding te starten van een nieuw SAR (Search and Rescue)-contract voor SAR-helikopters. Het huidige contract is voor de Kustwacht in beheer bij het ministerie van I&W en loopt af op 1 juli 2022. De jaarlijkse kosten worden verdeeld volgens de voor SAR vastgestelde verdeelsleutel en worden met deze overboeking overgeboekt naar Defensie. De middelen komen uit de reservering Kustwacht SAR op artikel 15 Hoofdvaarwegennet.

Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)

Het betreft de kaderruilen over de modaliteiten van Spoorwegen, Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet op de artikelen 12, 13, 15 en 17 om de programmering en budgetten te verdelen teneinde de ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen.

Kasschuiven Hoofdvaarwegennet

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven doen zich voor op artikelonderdeel 11.04 Investeringsruimte als gevolg van onttrekkingen uit de investeringsruimte. De investeringsruimte wordt grotendeels achterin de planhorizon van het Mobiliteitsfondsfonds geraamd.

LNV: sanering varkenshouderijen

Voor de structurele aanpak van de stikstofproblematiek is vanuit het ministerie van LNV € 19 miljoen beschikbaar gesteld afkomstig van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Met de subsidieregeling Walstroom zal worden bijgedragen aan een aantal projecten die walstroomvoorzieningen voor zeeschepen realiseren. Walstroom leidt tot stikstofreductie doordat het zeeschip dat in de zeehaven aan de kade ligt geen hulpmotor of generator meer hoeft te gebruiken voor het opwekken van elektriciteit. Het zeeschip wordt met een kabel en stekker op de (wal)stroomvoorziening aan de kade aangesloten.

Loonbijstelling 2021

Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Meerkosten COVID

Bij Voorjaarsnota is € 22,5 miljoen generale middelen toegevoegd aan artikel 11.03. Deze middelen worden bij de ontwerpbegroting toegevoegd aan de diversen projecten van RWS waar de meerkosten zijn gemaakt.

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

Op dit artikelonderdeel waren noodzakelijke middelen opgenomen voor Vervanging en Renovatie vanaf 2030. In deze begroting zijn deze middelen toegewezen aan artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Mobiliteitsfonds naar rato van de budgetbehoefte per netwerk. In de instandhoudingsbijlage wordt nader ingegaan op de vervangingsopgave.

Overboeking reservering Cybersecurity

Dit betreft middelen voor de versterking van de Cybersecurity van RWS. De beveiliging van de primaire processen is nodig om het cyberrisico te verlagen naar een acceptabel niveau. De voorgestelde maatregelen zijn door een beperkte beschikbaarheid van mensen en middelen nog niet uitgevoerd en worden met het veranderde dreigingsbeeld als noodzakelijk gezien. Deze middelen zijn afkomstig van artikel 11.05.

Prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

RWS Service Level Agreement (SLA)

Periodiek worden prestatieafspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over beheer en onderhoud van het hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet, zogenoemde Service Level Agreement (SLA). Er is sprake van diverse endogene en exogene ontwikkelingen waardoor hogere kosten worden gemaakt, zoals schades door weersomstandigheden en ongelukken, aanscherpingen van wet –en regelgeving, gevolgen van Chroom-6 en maatregelen voor cybersecurity (t.b.v. het areaal). Hiervoor worden ten laste van de investeringsruimte middelen toegevoegd aan de onderhoud- en vernieuwingbudgetten van hoofdwegen- en hoofdvaarwegennet.

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het aanlegprogramma van Hoofdvaarwegennet. Dit betreft met name tegenvallers op de projecten Lemmer Delfzijl, Zeetoegang IJmond en Maasroute fase 2. Het saldo van € - 97 miljoen wordt onttrokken uit de investeringsruimte van Hoofdvaarwegennet.

Tabel 86 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x € 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

3.116

              

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 3.002

 

‒ 231

‒ 750

           

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

114

 

‒ 231

‒ 750

           

Bijdragen derden 2021 megaprojecten VenV

981

  

231

750

           

Overboeking van EOV (voorheen BOV) naar HSL Zuid

339

339

              

Mutaties Miljoenennota 2022

1.320

339

 

231

750

           

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

453

              
                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

460

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

50.792

  

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

4.548

   

‒ 9

‒ 9

‒ 9

‒ 9

‒ 9

‒ 9

‒ 9

‒ 9

2.575

  

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

5.008

663

663

663

654

654

654

654

654

654

654

654

53.367

  

Prijsbijstelling 2021

1.543

30

16

16

16

15

15

15

15

15

15

15

15

1.345

  

Mutaties Miljoenennota 2022

1.543

30

16

16

16

15

15

15

15

15

15

15

15

1.345

  

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

5.038

679

679

679

669

669

669

669

669

669

669

669

54.712

  
                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

49.033

147.758

134.596

148.059

280.237

250.228

208.638

200.682

163.533

221.456

206.956

217.839

 

10.000

 

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

52.206

‒ 1.717

‒ 61.314

‒ 187.688

‒ 1.095

12.325

21.526

21.526

21.526

21.527

21.527

21.527

21.527

21.524

 

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

101.239

146.041

73.282

‒ 39.629

279.142

262.553

230.164

222.208

185.059

242.983

228.483

239.366

21.527

31.524

 

Afrekening voorschotten ProRail 2020

1.743

1.743

              

HXII: RVO

‒ 29

‒ 29

              

Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)

0

   

50.000

‒ 50.000

 

‒ 50.000

‒ 50.000

  

50.000

50.000

‒ 16.000

16.000

 

Prijsbijstelling 2021

51.070

         

1.181

 

49.889

   

Mutaties Miljoenennota 2022

52.784

1.714

  

50.000

‒ 50.000

 

‒ 50.000

‒ 50.000

 

1.181

50.000

99.889

‒ 16.000

16.000

 

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

102.953

146.041

73.282

10.371

229.142

262.553

180.164

172.208

185.059

244.164

278.483

339.255

5.527

47.524

 
                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

25.576

172.575

281.065

174.189

89.682

63.255

60.344

17.491

332.030

      

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

40.687

‒ 83.139

‒ 151.561

‒ 38.490

21.055

68.038

84.372

122.462

‒ 236.058

100.785

54.790

12.175

   

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

66.263

89.436

129.504

135.699

110.737

131.293

144.716

139.953

95.972

100.785

54.790

12.175

   

COVID claim

400

400

              

COVID meerkosten

550

550

              

Prijsbijstelling 2021

31.636

1.560

2.105

3.050

3.193

2.607

3.090

5.221

3.295

2.260

3.678

1.290

287

   

Mutaties Miljoenennota 2022

32.186

2.110

2.105

3.050

3.193

2.607

3.090

5.221

3.295

2.260

3.678

1.290

287

   

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

68.373

91.541

132.554

138.892

113.344

134.383

149.937

143.248

98.232

104.463

56.080

12.462

   
                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

140.578

227.628

263.745

352.359

413.137

522.467

418.250

178.430

187.270

119.334

2.173

    

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

61.341

‒ 10.255

3.964

35.387

‒ 109.566

‒ 105.755

13.243

13.243

13.243

13.242

13.242

13.242

13.242

13.242

 

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

201.919

217.373

267.709

387.746

303.571

416.712

431.493

191.673

200.513

132.576

15.415

13.242

13.242

13.242

 

Afrekening voorschotten ProRail 2020

10.964

10.964

              

Bijdrage derden PHS

‒ 130.570

   

‒ 130.570

           

EOV (voorheen BOV) kosten aanlegprojecten

‒ 1.288

           

‒ 1.288

   

Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)

0

‒ 10.000

 

‒ 25.000

  

35.000

‒ 120.000

‒ 100.000

 

70.000

50.000

100.000

   

Overboeking Emplacement Venlo

‒ 24.565

  

‒ 2.000

‒ 4.000

‒ 7.000

‒ 7.000

‒ 4.565

        

Overboeking HUB Den Bosch

‒ 40.000

   

‒ 10.000

‒ 30.000

          

Overboeking van PHS naar EOV (voorheen BOV)

‒ 975

 

‒ 975

             

Overboeking Scope Behandelen en opstellen binnen PHS

6.172

  

1.000

2.000

3.172

          

Overboeking Scope MLT 2e tranche

3.400

3.400

              

Overboeking Scope overwegen in Rijen

‒ 4.270

       

‒ 4.270

       

Prijsbijstelling 2021

64.981

45

1.171

2.489

1.109

2.258

1.612

7.247

1.876

 

22.538

1.112

23.524

   

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 116.151

4.409

196

‒ 23.511

‒ 141.461

‒ 31.570

29.612

‒ 117.318

‒ 102.394

 

92.538

51.112

122.236

   

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

206.328

217.569

244.198

246.285

272.001

446.324

314.175

89.279

200.513

225.114

66.527

135.478

13.242

13.242

 
                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

218.763

548.624

680.069

675.270

783.719

836.613

687.895

397.266

683.496

341.453

209.792

218.502

50.792

10.000

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

374.543

453.513

470.927

483.729

694.104

811.212

807.027

554.488

482.198

476.998

299.342

265.437

88.136

44.766

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

383.145

455.830

450.713

396.227

615.156

843.929

644.945

405.404

484.473

574.410

401.759

487.864

73.481

60.766

 
                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

64.739

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

      

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 2.414

‒ 23.342

‒ 15.384

10.655

‒ 27.059

45.331

15.098

‒ 7.877

‒ 65.430

69.435

     

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

62.325

47.893

42.110

185.583

56.380

61.482

33.955

  

69.435

     

Afrekening voorschotten ProRail 2020

12.707

12.707

              

Bijdrage derden PHS

‒ 130.570

   

‒ 130.570

           

Bijdragen derden 2021 megaprojecten verkeer en vervoer

981

  

231

750

           

Bijdragen derden 2021 ZAD

3.048

      

1.773

  

1.275

     

Kasschuiven Megaprojecten verkeer en vervoer

0

‒ 519

 

519

            

Prijsbijstelling 2021

9.958

1.229

1.127

1.009

1.312

1.328

1.447

841

  

1.665

     

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 103.876

13.417

1.127

1.759

‒ 128.508

1.328

1.447

2.614

  

2.940

     

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

75.742

49.020

43.869

57.075

57.708

62.929

36.569

  

72.375

     
                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

64.739

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

      

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

62.325

47.893

42.110

185.583

56.380

61.482

33.955

  

69.435

     

Afrekening voorschotten ProRail 2020

IenW beschikt de budgetten voor aanlegprojecten op basis van een subsi­diebeschikking aan ProRail. Hierna wordt er per kwartaal een voorschot verstrekt aan ProRail op basis van de door ProRail ingeschatte uit te voeren werkzaamheden in dat kwartaal. Tevens wordt op basis van de werkelijke uitgaven het voorschot van het kwartaal ervoor afgerekend.

Bijdragen derden PHS

In mei 2021 is een Bestuursovereenkomst getekend tussen het rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught over de realisatie van de verdiepte spoorligging in Vught. In deze Bestuursovereenkomst is onder meer afgesproken dat de 3 financiers hun financiële bijdragen voor de realisatie rechtstreeks overmaken naar ProRail. Binnen het projectbudget PHS was echter rekening gehouden met de bijdragen van de provincie en de gemeente.

Kaderruilen 2021 (modaliteiten)

Het betreft de kaderruilen over de modaliteiten van Spoorwegen, Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet op de artikelen 12, 13, 15 en 17 om de programmering en budgetten te verdelen teneinde de ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen.

Overboeking Emplacementen Venlo

Het betreft hier een overboeking vanuit artikel 17 PHS planuitwerking naar artikel 13 Toekomstvast spoor en heeft betrekking op Venlo Spanningssluis. Hiervoor was binnen PHS budget gereserveerd. Het wordt nu, om synergievoordelen te bereiken, overgeboekt naar Toekomstvast spoor om de werkzaamheden waarvoor dit budget was gereserveerd, te combineren met andere spoorse uitgaven op emplacement Venlo.

Overboeking HUB Den Bosch

Bij het BO MIRT in het najaar 2020 zijn afspraken gemaakt met de regio over integrale aanpak van de HUB-functie en transferproblematiek bij station Den Bosch in een op te starten MIRT-verkenning. Vanuit artikel 17 PHS wordt hiervoor € 40 miljoen beschikbaar gesteld.

Overboeking Scope behandelen en opstellen binnen PHS

Dit betreft een besluit om een deel van de scope van Behandelen en Opstellen vanuit artikel 13 over te boeken naar artikel 17 en uit te voeren binnen PHS.

Prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artike­londerdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Tabel 87 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

4.964

4.964

             

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

4.964

             

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

4.964

             
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

          

10.706

345.458

345.457

393.907

393.907

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

          

10.706

345.458

345.457

393.907

393.907

Extrapolatie 2035

               

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

‒ 1.927.677

         

‒ 10.958

‒ 353.590

‒ 353.589

‒ 403.180

‒ 403.180

Prijsbijstelling

          

252

8.132

8.132

9.273

9.273

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

               
                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

               

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

 

4.964

             

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

 

4.964

             
                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

4

4

             

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4

             

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4

             
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 279.866

‒ 279.866

             

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

‒ 279.866

             

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

‒ 279.866

             
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

 

‒ 279.862

             

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

Op dit artikelonderdeel waren noodzakelijke middelen opgenomen voor Vervanging en Renovatie vanaf 2030. In deze begroting zijn deze middelen toegewezen aan artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Mobiliteitsfonds naar rato van de budgetbehoefte per netwerk. In de instandhoudingsbijlage wordt nader ingegaan op de vervangingsopgave.

Prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Tabel 88 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

13.312.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.637.736

6.721.499

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

5.864.117

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

752.580

284.042

‒ 354.220

‒ 458.209

‒ 90.102

‒ 88.164

        

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

14.065.433

6.654.846

7.017.486

6.270.921

6.547.634

6.633.335

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

5.864.117

BCF: BDU KTA MoVe 2020 (grote kruising/algera)

‒ 868

‒ 868

             

BCF: BDU KTA MoVe 2020 (Studie Voorne-Putten 2020)

‒ 16

‒ 16

             

BCF: BDU MaaS/ITS

‒ 33

‒ 33

             

BCF: Impuls SPV 2021

‒ 10.757

‒ 10.757

             

BCF: U-Ned

‒ 1.705

‒ 1.705

             

BZK: Bijdrage U-Ned

‒ 8.121

‒ 8.121

             

Compensatiepakket Zeeland

46.008

46.008

             

COVID meerkosten

‒ 395

‒ 395

             

COVID claim

7.320

7.320

             

DEF: overboeking budget SAR

‒ 142.800

 

‒ 5.950

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 5.950

DFA 2021 ICT

‒ 36

‒ 36

             

Extrapolatie 2035

5.992.269

              

EZK: Bijdrage Hyperloop

‒ 2.250

‒ 984

‒ 838

‒ 428

           

FIN Aanbestedingen Rijksdiensten

135.000

 

15.000

18.750

22.500

22.500

18.750

15.000

7.500

7.500

7.500

    

FIN: Bijdrage Categoriemanagement V&A

‒ 5.471

‒ 638

‒ 710

‒ 1.105

‒ 1.509

‒ 1.509

         

FIN: Innovatieontwikkeling

20.000

4.000

8.000

8.000

           

HXII: Aanvullende budgetten OVS

‒ 9.000

‒ 1.700

‒ 2.100

‒ 1.600

‒ 1.200

‒ 1.200

‒ 1.200

        

HXII: Bijdrage beheer SAP systeem

4.109

4.109

             

HXII: Bijdrage ILT - Vrachtwagenheffing (VWH)

‒ 300

‒ 300

             

HXII: Btw Correctie Subs LNG

‒ 285

‒ 285

             

HXII: BOA DGMo

7

7

             

HXII: BOA Protocol 2021 - WV

‒ 5.255

‒ 5.255

             

HXII: Communicatieadviseur VK A1-A30

‒ 26

‒ 26

             

HXII: Dekking apparaat MenG vanuit IF Verkenningen

‒ 491

‒ 491

             

HXII: Dekking apparaat WV vanuit SPV

‒ 9.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

     

HXII: Goederenvervoercorridors

‒ 1.333

‒ 1.660

‒ 73

200

200

          

HXII: Herschikking budget arbeidsbeperkten

2.593

2.593

             

HXII: Herschikking Apparaat Vrachtwagenheffing (VWH)

‒ 816

‒ 816

             

HXII: Herschikking Apparaat Tijdelijke tolheffing (TTH)

‒ 962

‒ 962

             

HXII: Herschikking Externe inhuur Unit Innovatie vanuit SDM

‒ 3.750

 

‒ 750

‒ 1.500

‒ 1.500

          

HXII: Herschikking P-budget MenG vanuit SDM

‒ 500

‒ 500

             

HXII: Herschikking voorbereiding TTH - RDW

3.898

 

975

975

975

973

         

HXII: Inhuur Beter Benutten

‒ 508

‒ 508

             

HXII: Inhuur DWV

‒ 160

‒ 64

‒ 96

            

HXII: Inteligente Transport Systemen (ITS)

96

96

             

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 1.500

‒ 1.500

             

HXII: Mobility as a Service (Maas)

360

360

             

HXII: NDW demonstrator

45

45

             

HXII: NDW netwerkregistratie

125

125

             

HXII: Ophoging studieplafond goederen verv spoor

‒ 5.900

‒ 2.300

‒ 3.600

            

HXII: RVO

‒ 29

‒ 29

             

HXII: RWS ICT Verkeersongevallenregistratie

370

370

             

HXII: Samen in Transitie

400

200

200

            

HXII: Subsidie elektrisch Varen

‒ 4.000

‒ 4.000

             

HXII: Subsidie DKTI 3

‒ 5.000

‒ 1.750

‒ 1.750

‒ 1.000

‒ 500

          

HXII: Storting Valburg

‒ 12.000

‒ 12.000

             

HXII: Subsidie nachttrein

‒ 1.407

   

‒ 1.407

          

HXII: Topsector Logistiek

‒ 7.215

‒ 2.080

‒ 5.135

            

HXII: Unit Innovatie

‒ 932

‒ 932

             

HXII: Verduurzamen gebouwen

5.100

1.275

3.825

            

HXII: Verkeersemissie

‒ 24.000

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

    

HXII: Vlissingen

‒ 5.000

‒ 5.000

             

Loonbijstelling 2021

203.380

14.964

14.930

14.925

14.717

14.644

12.920

12.920

12.920

12.920

12.920

12.920

12.920

12.920

12.920

LNV: Sanering varkenshouderijen

  

19.000

            

LNV: Vrijval budget subsidie SRV

35.000

 

15.000

            

Omvorming ProRail naar ZBO

205.700

‒ 7.130.300

7.336.000

            

Prijsbijstelling 2021

2.089.916

120.881

94.488

149.915

148.054

123.537

135.181

146.370

146.370

146.370

146.370

146.370

146.370

146.370

146.370

Startsubsidie POK 2021

315

315

             

Mutaties Miljoenennota 2022

8.479.190

‒ 6.996.743

7.483.016

171.832

165.030

143.645

150.351

158.990

151.490

151.490

152.490

147.390

147.390

147.390

153.340

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

7.068.690

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

13.312.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.637.736

6.721.499

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

5.864.117

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

14.065.433

6.654.846

7.017.486

6.270.921

6.547.634

6.633.335

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

5.864.117

BCF: Impuls SPV 2021

Dit betreft de afdracht aan het Btw-compensatiefonds voor subsidieregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid.

COVID Claim

De corona-maatregelen leiden tot €7,2 miljoen extra kosten bij Rijkswaterstaat: extra veiligheidsvoorzieningen, stilleggen van materieel en buitenlandpersoneel dat niet naar Nederland komt.

Compensatiepakket Zeeland

Op 26 juni 2020 is het Bestuursakkoord Compensatiepakket Marinierskazerne afgesloten tussen de Staat der Nederlanden, de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen. Op de Aanvullende Post is hiervoor in het kader van het pakket ‘Wind in de Zeilen’ in totaal € 50 miljoen geraamd. Hiervan was al € 5 miljoen overgeboekt naar de begroting van IenW voor de ontwikkeling van de stationsomgeving Vlissingen. Nu wordt de resterende € 46 miljoen overgeboekt voor infrastructurele maatregelen die noodzakelijk zijn voor het rijden van de intercityverbinding Vlissingen-Rotterdam.

Extrapolatie 2035

Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2035 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de budgetten voor Onderhoud en vernieuwing en de concessie-ontvangsten. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan het artikelonderdeel 11.04 generieke investeringsruimte.

FIN Innovatieontwikkeling

In het kader van stikstofbeleid wordt er € 20 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de aanvullende post voor het ontwikkelen van innovaties rondom nieuwe bouwconcepten en bouwlogistiek.

HXII: Storting Valburg

Dit betreft een overboeking naar Hoofdstuk XII in verband met een specifieke uitkering aan provincie Brabant ten behoeve van de verdiepte spoorligging Valburg.

HXII: Topsector Logistiek

Er wordt budget overgeboekt vanuit het Mobiliteitsfonds naar de beleidsbegroting voor verhoging opdracht vervolg Topsector Logistiek.

HXII: Verkeersemissie

Er wordt € 24 miljoen overgeheveld naar Hoofdstuk XII ten behoeve van TNO-onderzoek naar verkeersemissies.

LNV: Vrijval budget Srv

Dit betreft de vrijval van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) i.v.m. een lager verwachte opbrengst van SSRS (stikstofregistratiesysteem) doelen, omdat er mindervarkenshouders meedoen met de regeling dan aanvankelijk verwacht. Afgesproken tussen LNV, IenW en Provincies is dat € 15 miljoen van de vrijval wordt ingezet ten behoeve van 7 MIRT projecten voor projectspecifieke mitigatie om toch zo de SSRS doelen «woningbouw» (75.000 woningen) te kunnen behalen. Daarnaast wordt er € 19 miljoen ingezet voor walstroom voor zeeschepen.

Loonbijstelling 2021

Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Omvorming ProRail naar zbo

De omvorming van ProRail tot zbo zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast.

Prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Tabel 89 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)

20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

1.695

 

29.989

76.574

183.576

260.662

222.843

289.394

205.218

      

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

2.212

5.000

‒ 25.989

22.489

‒ 45.651

45.234

205.455

77.816

124.646

100.000

     

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

3.907

5.000

4.000

99.063

137.925

305.896

428.298

367.210

329.864

100.000

     

Aanvulling A2 Deil-Den Bosch-Vught

379.191

    

5.642

32.275

44.545

212.184

84.545

      

Gebiedsprogramma Amsterdam

21.750

        

21.750

      

Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag

200.000

       

50.000

100.000

50.000

     

Overboeking art. 20 naar art. 11

‒ 2.465.775

 

‒ 5.000

‒ 4.000

‒ 109.063

‒ 173.871

‒ 339.458

‒ 474.467

‒ 634.519

‒ 544.365

‒ 181.032

     

Overboeking HUB Den Bosch

40.000

   

10.000

30.000

          

Prijsbijstelling 2021

47.578

    

304

1.287

1.624

5.125

8.206

31.032

     

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 1.777.256

 

‒ 5.000

‒ 4.000

‒ 99.063

‒ 137.925

‒ 305.896

‒ 428.298

‒ 367.210

‒ 329.864

‒ 100.000

     

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

3.907

              
                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

  

10.394

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

  

‒ 5.000

  

5.000

          

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

  

5.394

  

5.000

          

Korte-termijn file-aanpak

‒ 5.000

    

‒ 5.000

          

Overboeking art. 20 naar art. 11

‒ 5.639

 

‒ 5.639

             

Prijsbijstelling 2021

245

 

245

             

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 10.394

 

‒ 5.394

  

‒ 5.000

          

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

                
                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

232.979

88.248

79.914

5.000

5.000

55.000

55.000

156.400

252.500

105.000

105.000

124.000

106.700

106.050

 

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 77.190

48.350

47.067

73.750

27.730

28.500

17.800

‒ 5.300

     

87.517

 

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

155.789

136.598

126.981

78.750

32.730

83.500

72.800

151.100

252.500

105.000

105.000

124.000

106.700

193.567

 

BCF: BDU KTA MoVe 2020 (grote kruising/algera)

‒ 868

‒ 868

              

BCF: Bijdrage U-Ned

‒ 1.705

‒ 1.705

              

Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten

‒ 30.000

‒ 5.981

‒ 7.671

‒ 7.343

‒ 4.928

‒ 1.890

‒ 2.187

         

BZK: Bijdrage U-Ned

‒ 8.121

‒ 8.121

              

Compensatiepakket Zeeland

46.008

46.008

              

COVID meerkosten

‒ 22.500

‒ 22.500

              

Extrapolatie 2035

105.000

              

105.000

FIN: Aanbestedingen Rijksdiensten

135.000

 

15.000

18.750

22.500

22.500

18.750

15.000

7.500

7.500

7.500

     

Gebiedsprogramma Amsterdam

‒ 21.750

        

‒ 21.750

      

HXII: BTW Correctie Subs LNG

‒ 285

‒ 285

              

HXII: Goederenvervoercorridors

‒ 1.750

‒ 1.500

‒ 250

             

HXII: Herschikking Externe inhuur Unit Innovatie vanuit SDM

‒ 3.750

 

‒ 750

‒ 1.500

‒ 1.500

           

HXII: Herschikking P-budget MenG vanuit SDM

‒ 500

‒ 500

              

HXII: Ophoging studieplafond goederen verv spoor

‒ 5.900

‒ 2.300

‒ 3.600

             

HXII: Overboeking apparaat Wegen en Verkeersveiligheid

‒ 9.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

      

HXII: Verhoging vervolg Topsector Logistiek

‒ 6.215

‒ 2.080

‒ 4.135

             

HXII: Vlissingen

‒ 5.000

‒ 5.000

              

Kasschuiven artikel 20

0

‒ 34.456

27.305

31.610

5.179

1.890

2.187

  

‒ 27.500

    

‒ 6.215

 

Korte termijn maatregelen Voorne-Putten

‒ 691

‒ 450

‒ 241

             

LNV: Vrijval budget subsidie SRV

15.000

 

15.000

             

Oeververbinding Rotterdam (nieuwe verkenning)

‒ 200.000

       

‒ 50.000

‒ 100.000

‒ 50.000

     

Overboeking art. 20 naar art. 11

‒ 1.830.388

 

‒ 176.256

‒ 171.825

‒ 110.001

‒ 69.001

‒ 103.657

‒ 87.195

‒ 161.612

‒ 109.750

‒ 66.269

‒ 105.000

‒ 159.000

‒ 106.700

‒ 287.352

‒ 116.770

Overboeking Besluit BO MIRT 2020 (Spoor)

29.771

  

4.000

11.000

14.771

          

Overboeking RA-middelen tbv reservering Int. vervoer

35.000

           

35.000

   

Overboeking reservering bodemdaling

53.000

       

53.000

       

Overboeking reservering Robuuste vaarwegen

100.000

             

100.000

 

Prijsbijstelling 2021

19.809

362

 

94

  

2.407

395

1.012

 

3.769

    

11.770

Studiekosten Corridor Amsterdam Hoorn

233

  

233

            

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 1.609.602

‒ 40.376

‒ 136.598

‒ 126.981

‒ 78.750

‒ 32.730

‒ 83.500

‒ 72.800

‒ 151.100

‒ 252.500

‒ 105.000

‒ 105.000

‒ 124.000

‒ 106.700

‒ 193.567

 

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

115.413

              
                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

          

623.833

1.474.296

1.420.996

1.366.150

1.397.080

 

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

200

        

‒ 54.400

‒ 233.150

‒ 609.680

‒ 237.830

‒ 550.484

 

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

 

200

        

569.433

1.241.146

811.316

1.128.320

846.596

 

Aanvulling A1/A30 Barneveld

‒ 38.082

          

‒ 9.521

‒ 9.521

‒ 9.520

‒ 9.520

 

Aanvulling A28 Amersfoort-Hoogeveen

‒ 30.000

          

‒ 7.500

‒ 7.500

‒ 7.500

‒ 7.500

 

Aanvulling Studie en innovatie (Spoor)

‒ 4.000

              

‒ 4.000

Dienstensteiger NST

‒ 2.100

 

‒ 2.100

             

Extrapolatie 2035

1.472.239

              

1.472.239

Extrapolatie van concessieontvangsten

202.784

              

202.784

Herschikking Investeringsruimte

‒ 1.043.876

‒ 4.999

‒ 9.000

   

4

 

3.684

 

‒ 216.371

‒ 181.361

‒ 231.829

‒ 203.329

‒ 200.675

 

HXII: Aanvullende budgetten OVS

‒ 9.000

              

‒ 9.000

Kasschuiven artikel 20

0

193.051

75.312

29.679

31.313

‒ 49.960

‒ 62.843

‒ 24.027

33.899

‒ 37.218

15.814

‒ 62.081

‒ 663

‒ 68.838

‒ 43.574

‒ 29.864

Loonbijstelling 2021

‒ 421

‒ 115

21

7

‒ 4

‒ 5

‒ 5

87

‒ 117

‒ 42

‒ 39

‒ 39

‒ 39

‒ 39

‒ 46

‒ 46

Overboeking art. 20 naar art. 11

‒ 5.062.259

         

‒ 351.240

‒ 1.046.387

‒ 536.755

‒ 907.457

‒ 541.057

‒ 1.679.363

Overboeking reservering bodemdaling

‒ 53.000

       

‒ 53.000

       

Overboeking reservering Robuuste vaarwegen

‒ 100.000

             

‒ 100.000

 

Prijsbijstelling 2021

308.758

‒ 8.789

‒ 29.648

26.204

33.171

2.983

25.646

23.940

15.534

34.574

‒ 19.597

64.743

‒ 26.009

63.363

55.393

47.250

RWS Service Level Agreement (SLA)

‒ 9.144

‒ 9.144

              

Saldo mee- en tegenvallers

‒ 228.910

‒ 170.204

‒ 34.585

‒ 55.890

‒ 64.480

46.982

37.198

  

2.686

2.000

1.000

1.000

5.000

383

 

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 4.597.011

‒ 200

        

‒ 569.433

‒ 1.241.146

‒ 811.316

‒ 1.128.320

‒ 846.596

 

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

                
                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

   

49

 

45.205

32.358

44.738

73.547

22.193

1.096

50.193

289

204

1.208

 

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

10.255

‒ 10.527

355

741

13.450

274

313

‒ 11.680

907

‒ 13.266

‒ 26.739

15.905

‒ 45.617

  

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

10.255

‒ 10.527

404

741

58.655

32.632

45.051

61.867

23.100

‒ 12.170

23.454

16.194

‒ 45.413

1.208

 

Aanvulling A2 Deil-Den Bosch-Vught

‒ 379.191

    

‒ 5.642

‒ 32.275

‒ 44.545

‒ 212.184

‒ 84.545

      

Aanvulling A6 Almere Oost-Lelystad

‒ 34.000

          

‒ 8.500

‒ 8.500

‒ 8.500

‒ 8.500

 

Aanvulling A27 Houten-Hooipolder

‒ 248.000

          

‒ 62.000

‒ 62.000

‒ 62.000

‒ 62.000

 

Aanvulling Ring Utrecht

‒ 262.000

        

‒ 50.000

‒ 50.000

‒ 53.000

‒ 53.000

‒ 53.000

‒ 3.000

 

Aanvulling studie en innovatie (Spoor)

‒ 6.010

‒ 4.000

‒ 2.010

             

Aanvulling Zuidelijke Ringweg Groningen

‒ 16.800

       

‒ 16.800

       

Actualisatie Vrachtwagenheffing 2022

‒ 27.060

        

‒ 27.060

      

Bijdragen derden 2021 Spoor

‒ 6.000

‒ 6.000

              

Dekking indexatieverschil 2020

‒ 30.000

       

‒ 10.000

‒ 10.000

‒ 10.000

     

Herschikking Investeringsruimte

1.043.876

4.999

9.000

   

‒ 4

 

‒ 3.684

 

216.371

181.361

231.829

203.329

200.675

 

HXII: BOA Protocol 2021 - Wegen en Verkeersveiligheid

‒ 5.255

‒ 5.255

              

HXII: Subsidie elektrisch schip weva

‒ 4.000

‒ 4.000

              

HXII: Verkeersemissie

‒ 24.000

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

     

Kasschuiven artikel 20

0

32.752

11.612

10.991

14.148

‒ 13.988

32.047

31.894

190.164

155.905

‒ 136.522

‒ 81.315

‒ 84.889

‒ 34.416

‒ 128.383

 

Kleine infrastructurele knelpunten

‒ 8.275

 

‒ 4.175

‒ 4.100

            

Kosten Brexit maatregelen

‒ 10.000

‒ 10.000

              

Korte termijnmaatregelen A12 Gouda-Utrecht

‒ 10.000

    

‒ 10.000

          

Overboeking Besluit BO MIRT 2020 (Spoor)

‒ 101.771

  

‒ 4.000

‒ 11.000

‒ 14.771

‒ 30.000

‒ 30.000

‒ 7.000

‒ 5.000

      

Overboeking Eindhoven-Düsseldorf

‒ 15.000

    

‒ 15.000

          

Overboeking Luchtdrukproblematiek Delft

‒ 4.634

           

‒ 4.634

   

Overboeking RA-middelen tbv reservering Int. vervoer

‒ 35.000

           

‒ 35.000

   

Overboeking Reservering Cybersecurity

‒ 8.346

‒ 8.346

              

Overboeking art. 20 naar art. 11

‒ 5.279

         

‒ 5.279

     

Prijsbijstelling 2021

11

   

11

           

RWS Service Level Agreement (SLA)

‒ 12.505

‒ 8.005

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 1.500

           

Saldo mee- en tegenvallers

3.788

  

605

 

3.146

  

37

       

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 205.451

‒ 10.255

10.527

‒ 404

‒ 741

‒ 58.655

‒ 32.632

‒ 45.051

‒ 61.867

‒ 23.100

12.170

‒ 23.454

‒ 16.194

45.413

‒ 1.208

 

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

                
                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

234.674

98.642

109.952

81.574

233.781

348.020

322.581

519.341

479.911

729.929

1.629.489

1.545.285

1.473.054

1.504.338

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

170.151

136.465

131.385

178.554

234.310

422.028

546.149

580.177

605.464

762.263

1.369.600

951.510

1.189.607

1.041.371

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

119.320

              
                 
                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

 

17.500

30.000

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

                

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

 

17.500

30.000

             

Kasschuiven artikel 20

0

‒ 17.500

‒ 30.000

17.500

30.000

           

Overboeking art. 20 naar art. 11

‒ 47.500

  

‒ 17.500

‒ 30.000

           

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 47.500

‒ 17.500

‒ 30.000

             

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

                
                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

17.500

30.000

             

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

17.500

30.000

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

                

A27 Almere Haven

Bij het BO-MIRT 2020 is besloten een MIRT-verkenning te starten naar de capaciteitsuitbreiding van de A27 tussen Almere Haven en knooppunt Eemnes. De hiervoor gereserveerde middelen € 22 miljoen uit het gebiedsprogramma Amsterdam zijn toegevoegd aan deze MIRT-verkenning.

Aanvulling A1/A30 Barneveld

Dit betreft de overheveling van € 38,1 miljoen vanuit de generieke investeringsruimte (11.04) naar artikel 12, zoals afgesproken tijdens het BO-MIRT 2020.

Aanvulling A2 Deil-Den Bosch-Vught

Bij het BO-MIRT 2020 is besloten dat het Rijk extra middelen beschikbaar stelt voor dit project. Het taakstellende budget voor de aanpassing A2 Deil-Den Bosch- Vught wordt verhoogd met € 379,2 miljoen, waarvoor dekking wordt gevonden in de investeringsruimte Hoofdwegennet (11.05) ten laste van de Aanvullende Post Rutte III.

Aanvulling A6 Almere Oost-Lelystad

Er wordt € 34 miljoen overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte naar artikel 12 om de gewenste scope van het project mogelijk te maken.

Aanvulling A27 Houten-Hooipolder

Er wordt € 248 miljoen overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte naar artikel 12 voor de realisatie van de A27 Houten-Hooipolder.

Aanvulling A28 Amersfoort-Hoogeveen

Er wordt € 30 miljoen overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte naar artikel 12 voor gerichte infrastructurele maatregelen ten behoeve van de doorstroming op de A28.

Aanvulling Eindhoven-Düsseldorf

Het betreft hier een budgetoverboeking naar Grensoverschrijdend vervoer (Eindhoven - Düsseldorf) vanuit de aanvullende middelen naar artikel 13.

Aanvulling Luchtdrukproblematiek Delft

De luchtdrukproblematiek in de spoortunnel onder Delft beperkt de snelheid waarmee vervoerders erdoorheen kunnen rijden. Het uitvoeren van maatregelen om een hogere snelheid mogelijk te maken vereist aanvullende financiering van het project Spoorzone Delft. Geraamd is dat er aanvullend € 4,6 miljoen nodig is om de problematiek in de tunnel en het station op te lossen. Dit bedrag wordt overgeboekt uit de specifieke risicoreservering naar artikel 13.

Aanvulling Ring Utrecht

Op 2 december 2020 is het nieuwe Tracébesluit voor de A12/A27 Ring Utrecht gepubliceerd. Op basis van de integraal geactualiseerde kostenraming bij dit nieuwe Tracébesluit is het taakstellende budget voor de realisatie met € 262 miljoen verhoogd, met name vanwege de gewijzigde bouwmethode.

Aanvulling Studie en innovatie (Spoor)

Voor studie- en innovatie was tot op heden geen structureel budget. Gezien het belang en urgentie is besloten om van de post studie- en innovatie een structurele post te maken. Het budget op artikel 13 wordt gevoed vanuit het Mobiliteitsfonds. Daarnaast heeft er een overboeking plaatsgevonden van het saldo mee- en tegenvallers vanuit de reguliere investeringsruimte ter dekking van de post Studie en Innovatie.

Aanvulling Zuidelijke Ringweg Groningen

Het Rijk stelt € 16,8 miljoen aanvullend beschikbaar voor het project Zuidelijke Ringweg Groningen, onder andere voor het langer in stand houden van de projectorganisatie.

Actualisatie Vrachtwagenheffing 2022

Dit betreft de actualisatie van de budgetbehoefte voor de afronding van de voorbereidingsfase van het programma Vrachtwagenheffing (€ 27,1 miljoen). De dekking wordt door de minregel voor de Vrachtwagenheffing binnen de Investeringsruimte te verhogen.

Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten

Dit betreft middelen die worden overgeboekt vanuit 11.03 naar artikel 12 en 15 voor de strategie ‘Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten' (totaal € 30 miljoen).

BZK: Bijdrage U-Ned

Tijdens BO MIRT 2018 en herbevestigd in 2021 heeft het Rijk een bijdrage toegezegd voor de realisatie van «no regret» maatregelen die kunnen bijdragen aan een goede bereikbaarheid van het Utrecht Science Park, aan het ontlasten van Utrecht Centraal, en aan de bereikbaarheid van woon- en werklocaties zoals de Merwedekanaalzone.

Compensatiepakket Zeeland

Op 26 juni 2020 is het Bestuursakkoord Compensatiepakket Marinierskazerne afgesloten tussen de Staat der Nederlanden, de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen. Op de Aanvullende Post is hiervoor in het kader van het pakket ‘Wind in de Zeilen’ in totaal € 50 miljoen geraamd. Hiervan was al € 5 miljoen overgeboekt naar de begroting van IenW voor de ontwikkeling van de stationsomgeving Vlissingen. Nu wordt de resterende € 46 miljoen overgeboekt voor infrastructurele maatregelen die noodzakelijk zijn voor het rijden van de intercityverbinding Vlissingen-Rotterdam.

FIN: Aanbesteding Rijksdiensten

Er is budget vrijgemaakt vanuit de aanvullende post dat aanbestedende rijksdiensten (RWS, ProRail, RVB) instaat stelt om structureel uitstoot-verminderende criteria te stellen bij aanbestedingen (€ 135 miljoen).

Gebiedsprogramma Amsterdam

Bij het BO-MIRT is besloten een MIRT-verkenning te starten naar de capaciteitsuitbreiding van de A27 tussen Almere Haven en knooppunt Eemnes. De binnen het gebiedsprogramma Amsterdam gereserveerde middelen van € 22 miljoen voor de A27 Almere Haven-Eemnes zijn toegevoegd aan de verkenning (11.01).

Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag

De aan het gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma MoVe (Rotterdam en Den Haag) toegewezen middelen zijn nu toegekend aan de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam (A16 Van Brienenoordcorridor) (11.01). In het kader van deze MIRT-verkenning wordt gewerkt aan de aanpak van het NMCA-knelpunt A16 Van Brienenoordcorridor (€ 200 miljoen).

Herschikking Investeringsruimte

In verband met de conversie van artikel 20 op het Infrastructuurfonds naar artikel 11 op het Mobiliteitsfonds zijn de onbestemde reserveringen toegevoegd aan de generieke investeringsruimte.

HXII: Aanvullende budgetten OVS

Om het meerjarige tekort op het apparaatsbudget van OVS te dekken worden middelen overgeheveld vanuit de HRN-concessie.

HXII: BOA Protocol 2021 - Wegen en Verkeersveiligheid

Dit betreft de bijdrage van Wegen voor de afgesproken BOA fte's en wordt betaald vanuit de investeringsruimte op het Mobiliteitsfonds (€ 5,3 miljoen).

HXII: Ophoging studieplafond goederenvervoer spoor

Voor de jaren 2021 en 2022 wordt het subsidieplafond van de tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor opgehoogd. Het subsidieplafond in 2021 wordt opgehoogd van € 15,7 miljoen naar € 17,6 miljoen. In 2022 wordt het subsidieplafond opgehoogd van € 13,2 miljoen naar € 17,8 miljoen. De verhoging van de subsidieplafonds beoogt een gelijk speelveld te creëren ten opzichte van Duitsland. De verhoging is deels gefinancierd met niet-uitgekeerde subsidies in 2020 op deze subsidieregeling en deels via de vrije investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds. Het restant wordt via een kasschuif op Hoofdstuk XII beschikbaar gesteld.

HXII: Overboeking apparaat Wegen en Verkeersveiligheid

Dit betreft de overboeking naar Hoofstuk XII ten behoeve van apparaatskosten bij Directie Wegen en Verkeersveiligheid vanuit Strategisch Plan Verkeersveiligheid.

HXII: Topsector Logistiek

Er wordt budget overgeboekt vanuit het Mobiliteitsfonds naar de beleidsbegroting voor verhoging opdracht vervolg Topsector Logistiek.

HXII: Verkeersemissie

Er wordt € 24 miljoen overgeheveld naar Hoofdstuk XII ten behoeve van TNO-onderzoek naar verkeersemissies.

HXII: Vlissingen

Op 26 juni 2020 is het Bestuursakkoord Compensatiepakket Marinierskazerne afgesloten tussen de Staat der Nederlanden, de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen. Vanuit het Mobiliteitsfonds wordt € 5 miljoen overgeboekt naar beleidsartikel 16 op Hoofdstuk XII voor de ontwikkeling van de stationsomgeving Vlissingen.

Kasschuiven artikel 20

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via de diverse aanlegprogramma's noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven doen zich voor op artikelonderdeel 11.04 Investeringsruimte als gevolg van onttrekkingen uit de investeringsruimte. De investeringsruimte wordt grotendeels achterin de planhorizon van het Mobiliteitsfondsfonds geraamd.

Kleine infrastructurele knelpunten

Er wordt € 8,3 miljoen overgeboekt naar artikel 12 voor het op korte termijn aanpakken van het zestal infrastructuurknelpunten ten aanzien van verkeersveiligheid en doorstroming in Noord-Nederland.

Kortetermijnaanpak file

Een deel van het restbudget van de kortetermijnaanpak file wordt gebruikt voor de realisatie van een weefvak bij Delden-Hengelo Zuid. Dit is voortgekomen uit het MIRT-onderzoek van vorig jaar en BO MIRT afspraken in 2020 (€ 5 miljoen).

Kortetermijnmaatregelen A12 Gouda-Utrecht

Voor een Korte termijnmaatregelenpakket voor A12 Gouda-Utrecht wordt € 10 miljoen overgeboekt zoals afgesproken tijdens het BO MIRT najaar 2020 ten laste van de Aanvullende Post Rutte III.

Kortetermijnmaatregelen A12 Gouda-Utrecht

Voor een Korte termijnmaatregelenpakket voor A12 Gouda-Utrecht wordt € 10 miljoen overgeboekt zoals afgesproken tijdens het BO MIRT najaar 2020 ten laste van de Aanvullende Post Rutte III.

Kosten Brexit maatregelen

In verband met de gevolgen van Brexit is bij de Truckparking sprake van een tegenvaller van € 10 miljoen.

LNV: Vrijval budget subsidie SRV

Dit betreft de vrijval van de subsidieregeling sanering varkenshouderijen (srv) i.v.m. een lager verwachte opbrengst van SSRS (stikstofregistratiesysteem) doelen, omdat er mindervarkenshouders meedoen met de regeling. Afgesproken tussen LNV, IenW en Provincies is dat de vrijval van € 15 miljoen wordt ingezet ten behoeve van 7 MIRT projecten voor projectspecifieke mitigatie om toch zo de SSRS doelen «woningbouw» (75.000 woningen) te kunnen behalen.

Meerkosten COVID

Bij Voorjaarsnota 2021 is € 22,5 miljoen generale middelen toegevoegd aan artikel 11.03. Deze middelen worden bij de ontwerpbegroting 2022 toegevoegd aan de diversen projecten van RWS waar de meerkosten zijn gemaakt.

Overboeking art. 20 naar art. 11

In verband met de conversie van artikel 20 op het Infrastructuurfonds naar artikel 11 op het Mobiliteitsfonds hebben de mutaties plaatsgevonden op artikel 20. Naderhand heeft de conversie plaatsgevonden, die technisch van aard is.

Overboeking Besluit BO MIRT 2020 (Spoor)

Op basis van BO MIRT afspraken najaar 2020 worden middelen beschikbaar gesteld vanuit de investeringsruimte aan projecten inzake het programma Spoorcapaciteit 2030 (€ 67 miljoen), spanningssluis Venlo (€ 5 miljoen), knooppuntontwikkeling OV: Zoetermeer (€ 4 miljoen) en station Nijmegen (€ 25,7 miljoen). Deze middelen worden overgeboekt naar artikel 13 (€ 72 miljoen) en artikel 11.03 Reserveringen (€ 29,7 miljoen).

Overboeking HUB Den Bosch

Bij het BO MIRT in het najaar 2020 zijn afspraken gemaakt met de regio over integrale aanpak van de HUB-functie en transferproblematiek bij station Den Bosch in een op te starten MIRT-verkenning. Vanuit artikel 17 PHS wordt hiervoor € 40 miljoen beschikbaar gesteld.

Overboeking RA-middelen reservering internationaal spoorvervoer

Dit betreft een overboeking van de regeerakkoord middelen ten behoeve van de reservering internationaal spoorvervoer.

Overboeking reservering Bodemdaling

Vanuit de reservering bodemdaling wordt deze beleidsreservering overgeboekt naar de juiste budgetplaats op artikel 11.03.

Overboeking reservering Cybersecurity

Dit betreft middelen voor de versterking van de Cybersecurity van RWS. De beveiliging van de primaire processen is nodig om het cyberrisico te verlagen naar een acceptabel niveau. De voorgestelde maatregelen zijn door een beperkte beschikbaarheid van mensen en middelen nog niet uitgevoerd en worden met het veranderde dreigingsbeeld als noodzakelijk gezien. Deze middelen worden overgeboekt naar artikel 15 Hoofdvaarwegennet.

Overboeking reservering Robuuste vaarwegen

Bij het BO MIRT najaar 2020 is 100 miljoen gereserveerd voor het aanpakken van bodemknelpunten voor de scheepvaart op grote rivieren. Met deze mutatie wordt de reservering op de juiste budgetplaats geplaatst.

Prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

RWS Service Level Agreement (SLA)

Periodiek worden prestatieafspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over beheer en onderhoud van het Hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet, zogenoemde Service Level Agreement (SLA). Er is sprake van diverse endogene en exogene ontwikkelingen waardoor hogere kosten worden gemaakt, zoals voor het opruimen van olie na schadevaring in de haven van Rotterdam, maatregelen in verband met spookrijders, brexit (truckparkings), en andere ICT-ontwikkelingen. Hiervoor worden ten laste van de investeringsruimte middelen toegevoegd aan de onderhoud- en vernieuwingbudgetten van Hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet.

Saldo mee- en tegenvallers

Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma van Hoofdvaarwegennet, Hoofdwegennet en Spoorwegen. Het betreft met name tegenvallers op de projecten Zeetoegang IJmond, A16 Rotterdam, A12-A15 Ressen-Oudenbroeken (ViA15), en een meevaller op het project Schiphol/Amsterdam-Almere.

Verrekening bijdragen derden 2021 (Spoor)

Het betreft hier een bijdrage van de provincie Utrecht aan Programma U-Ned en een verrekening van de concessieprijs met NS en de uitgaven in verband met de uitgekeerde bonus voor het behalen van de prestaties 2019 van de NS.

Licence