Base description which applies to whole site

4.7 De belastingraming 2018–2019

Tabel 4.7.1 bevat een gedetailleerd overzicht van de raming van de belasting- en premieontvangsten 2017 en 2018 op EMU-basis.

Tabel 4.7.1 Overzicht van belasting- en premieontvangsten 2018 – 2019 (in miljoenen euro's)
 

Vermoedelijke uitkomsten 2018

Ontwerpbegroting 2019

Indirecte belastingen

87.983

95.776

Invoerrechten

3.099

3.253

Omzetbelasting

53.145

59.636

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

2.222

2.201

Accijnzen

12.118

12.270

– Accijns van lichte olie

4.405

4.456

– Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

3.928

4.028

– Tabaksaccijns

2.634

2.623

– Alcoholaccijns

333

335

– Bieraccijns

451

457

– Wijnaccijns

367

371

Belastingen van rechtsverkeer

5.482

5.585

– Overdrachtsbelasting

2.842

2.848

– Assurantiebelasting

2.640

2.737

Motorrijtuigenbelasting

4.142

4.290

Belastingen op een milieugrondslag

5.133

5.870

– Afvalstoffenbelasting

91

192

– Energiebelasting

4.759

5.390

– Waterbelasting

283

288

– Brandstoffenheffingen

– 1

0

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a.

268

274

Belasting op zware motorrijtuigen

182

198

Verhuurderheffing

1.714

1.720

Bankbelasting

478

478

     

Directe belastingen

88.253

94.648

Inkomstenbelasting

– 2.574

1.986

Loonbelasting

60.765

59.701

Dividendbelasting

3.917

5.556

Kansspelbelasting

512

538

Vennootschapsbelasting

23.696

25.308

– Gassector

700

750

– Niet-gassector

22.996

24.558

Erf- en schenkbelasting

1.938

1.558

     

Overige Belastingontvangsten

219

201

waarvan Belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

149

141

     

Totaal belastingen

176.455

190.624

     

Premies volksverzekeringen (EMU)

44.467

43.495

Premies werknemersverzekeringen

63.866

68.971

waarvan zorgpremies

40.315

43.360

     

Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis

284.789

303.091

Tabel 4.7.2 bevat een gedetailleerd overzicht van de raming van de belasting- en premieontvangsten 2018 en 2019 op kasbasis met op de laatste regels de aansluiting naar de totaalraming op EMU-basis.

Tabel 4.7.2. Overzicht van belasting- en premieontvangsten 2018 – 2019 (in miljoenen euro's)
 

Vermoedelijke uitkomsten 2018

Ontwerpbegroting 2019

Indirecte belastingen

87.060

94.182

Invoerrechten

3.093

3.241

Omzetbelasting

52.421

58.126

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

2.219

2.201

Accijnzen

11.986

12.250

– Accijns van lichte olie

4.397

4.450

– Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

3.925

4.021

– Tabaksaccijns

2.522

2.617

– Alcoholaccijns

332

335

– Bieraccijns

451

456

– Wijnaccijns

359

370

Belastingen van rechtsverkeer

5.458

5.558

– Overdrachtsbelasting

2.838

2.829

– Assurantiebelasting

2.620

2.729

Motorrijtuigenbelasting

4.131

4.275

Belastingen op een milieugrondslag

5.113

5.863

– Afvalstoffenbelasting

94

192

– Energiebelasting

4.736

5.383

– Waterbelasting

283

288

– Brandstoffenheffingen

0

0

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a.

267

273

Belasting op zware motorrijtuigen

180

196

Verhuurderheffing

1.714

1.720

Bankbelasting

478

478

     

Directe belastingen

88.418

94.743

Inkomstenbelasting

– 2.574

1.986

Loonbelasting

60.934

59.799

Dividendbelasting

3.917

5.556

Kansspelbelasting

508

536

Vennootschapsbelasting

23.696

25.308

– Gassector

700

750

– Niet-gassector

22.996

24.558

Erf- en schenkbelasting

1.938

1.558

     

Overige Belastingontvangsten

213

201

waarvan Belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

149

141

     

Totaal belastingen

175.692

189.125

     

Premies volksverzekeringen kas

44.301

43.320

Premies werknemersverzekeringen

63.866

68.971

waarvan zorgpremies

40.315

43.360

Aansluiting naar EMU-basis

930

1.674

     

Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis

284.789

303.091

Licence