Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Wonen & Rijksdienst

XVIII WONEN & RIJKSDIENST: UITGAVEN
     

2017

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

4.470,3

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

0

     

0

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

0,3

     

0,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

0,3

       

Stand Najaarsnota 2017 (subtotaal)

4.470,7

Totaal Internationale samenwerking

0

Stand Najaarsnota 2017

4.470,7

XVIII WONEN & RIJKSDIENST: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2017

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

723,9

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

8,8

     

8,8

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

4,4

     

4,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

13,3

       

Stand Najaarsnota 2017 (subtotaal)

737,2

Totaal Internationale samenwerking

0

Stand Najaarsnota 2017

737,2

Diversen – technische mutaties uitgaven en ontvangsten

Aan het Gemeentefonds is een bijdrage ten behoeve van decentralisatie-uitkering Innovatieve Aanpak (2,6 mln.) toegevoegd. Aan de begroting van Economische Zaken is een eenmalige bijdrage (1,5 mln.) overgeboekt uit de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) voor de verduurzaming van de eerste 500 woningen in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen.

Als gevolg van een systeemwijziging in de administratieve verwerking van de ontvangsten voor ingebruikgevingen zijn er eenmalig 3 mln. extra ontvangsten. Daarnaast zijn er extra ontvangsten voor de verkoop van Paleis Soestdijk. Deze meer ontvangsten zijn binnen de begroting ingezet.

Diversen – beleidsmatige ontvangsten

Betreft voornamelijk de terugvordering van het positief resultaat (7,9 mln.) van de Starterslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN).

Licence