Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Koninkrijksrelaties

IV KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN
     

2017

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

317,4

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Noodhulp

55

     

55

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Liquiditeitssteun sint maarten

41

   

Diversen

2,8

 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Lopende inschrijving sxm

10,3

     

54,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

109,2

       

Stand Najaarsnota 2017 (subtotaal)

426,5

Totaal Internationale samenwerking

0

Stand Najaarsnota 2017

426,5

IV KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2017

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

56,9

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

1,4

     

1,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

1,4

       

Stand Najaarsnota 2017 (subtotaal)

58,3

Totaal Internationale samenwerking

0

Stand Najaarsnota 2017

58,3

Noodhulp

De orkanen Irma en Maria hebben grote schade aangericht op de bovenwindse eilanden. Vanuit Nederland is er noodhulp geboden. Het kabinet heeft 55 mln. vrijgemaakt voor deze noodhulp. De verantwoording vindt plaats op de begroting van Koninkrijksrelaties.

Liquiditeitssteun Sint Maarten

Er is afgesproken dat Nederland 41 mln. reserveert ten behoeve van eventuele liquiditeitssteun aan Sint Maarten voor 2017. Dit bedrag is overgeheveld naar BZK vanuit de geserveerde 550 mln. op de aanvullende post bij financiën voor de wederopbouw van Sint Maarten.

Diversen – technische mutaties uitgaven & ontvangsten

Voor de wederopbouw ontvangen de openbare Lichamen Saba en Sint Eustatius ieder een bijdrage van 2 mln. Dekking komt voornamelijk uit de meer ontvangsten (1,4 mln.) als gevolg van de opheffing van de Nederlandse Participatiemaatschappij voor de Nederlandse Antillen N.V. (NPMNA), onderuitputting binnen apparaat (1 mln.) en het beschikbaar budget op Nominaal & Onvoorzien (1,1 mln.). Aanvullend op de middelen die binnen H4 Koninkrijksrelaties zijn vrijgemaakt, heeft het Kabinet 67 mln. beschikbaar gesteld voor de wederopbouw van Saba en Sint Eustatius op H86 Aanvullende Post.

Lopende inschrijving Sint Maarten

In augustus is er een lening (10,3 mln.) verstrekt aan Sint Maarten via de lopende inschrijving.

Licence