Base description which applies to whole site

4 Overheidssaldo en overheidsschuld

De raming van het EMU-saldo is ‒ 6,2 procent bbp. Dit is een verbetering van 1 procent bbp ten opzichte van de Miljoenennota. Deze verbetering van het EMU-saldo komt vrijwel geheel door de opwaartse bijstelling van de verwachte belasting- en premie-inkomsten. Ondanks dat het saldo beter is dan verwacht werd in de Miljoenennota, is er nog steeds sprake van een uitzonderlijk hoog begrotingstekort. De raming van het EMU-saldo is ook omgeven met meer onzekerheid dan in reguliere jaren. Bij het Financieel Jaarverslag Rijk begin 2021 wordt het saldo over 2020 definitief vastgesteld.

Tabel 4.1 Ontwikkeling feitelijk overheidssaldo sinds Miljoenennota 2021

(in procenten bbp; + is overschot)

2020

EMU-saldo Miljoenennota 2021

‒ 7,2%

Inkomsten

0,9%

Uitgaven onder het uitgavenplafond

0,2%

w.v. Rijksbegroting

0,0%

w.v. Sociale zekerheid

0,2%

w.v. Zorg

0,0%

Overig

‒ 0,2%

EMU-saldo Najaarsnota 2020

‒ 6,2%

De huidige raming van de overheidsschuld is 57,4 procent bbp. De raming van de schuld is 1,8 procent bbp lager dan bij de Miljoenennota. Deze verbetering bestaat voor een groot deel uit de doorwerking van het positievere EMU-saldo op de schuld. Daarnaast daalt de schuld vanwege een hogere inleg van deelnemers aan het schatkistbankieren en vanwege ontvangsten als gevolg van het vroegtijdig afwikkelen van renteswaps.

Tabel 4.2 Ontwikkeling overheidsschuld sinds Miljoenennota 2021

(in procenten bbp; + is toename schuld)

2020

EMU-schuld Miljoenennota 2021

59,1%

EMU-saldo

‒ 1,0%

Mutatie stand schuld ultimo 2019

0,0%

Overig

‒ 0,8%

EMU-schuld Najaarsnota 2020

57,4%

In het Financieel Jaarverslag Rijk 2019 werd de EMU-schuld eind 2019 vastgesteld op 395 miljard euro (48,6 procent bbp). Eind dit jaar komt de schuld naar verwachting 54 miljard euro hoger uit op 449 miljard euro (57,4 procent bbp).

Figuur 4.1 EMU-schuld sinds 2000

Licence