Base description which applies to whole site

Financiële instrumenten

Beschrijving dataset

Voor een visualisatie van de data kijk op rijksfinancien.nl.

De ontvangers financiële instrumenten dataset gaat een laag dieper dan de begrotingsstaten en laat zien wie de verschillende ontvangers waren van de financiële instrumenten en met welke bedragen. Zoals in de begrotingsstaten is het dataset ingedeeld in begrotingshoofdstukken en bevat elke regel betreft een artikelonderdeel, detail information, en het begrote bedrag. In dit dataset staat er een extra kolom met de naam van de ontvanger. Er zijn 14 financiële instrumenten, (nog) niet voor alle financiële instrumenten kunnen de ontvangers openbaar gemaakt worden, maar de volgende zijn alvast hier als open data beschikbaar: Subsidies, Bekostiging, Inkomensoverdrachten, Garanties, Leningen, Bijdragen aan medeoverheden, Bijdrage aan ZBO’s en RwT, Bijdrage aan Agentschappen, Bijdrage aan Internationale organisaties, Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken, Bijdrage aan sociale fondsen. De ontvangers worden weergegeven aan de hand van de begroting waar ze op drukken. Dit betekent dat als een subsidie onder een begrotingsartikel bij ministerie X staat, daar ook de ontvangers zijn te vinden in de tabel. Dit is van belang om te weten omdat soms een subsidie bij een partij op de begroting staat, maar door een andere partij wordt uitgevoerd. Hier staat het dan toegeschreven aan het ministerie of de partij waar het op de begroting staat en wordt verantwoord. De ontvangers van financiële instrumenten worden maar eens per jaar in dit detail gepubliceerd, namelijk met de slotwet op verantwoordingsdag. Deze informatie staat niet in de begrotingsstukken zelf, maar wordt in de open data als verrijkende informatie gepresenteerd.Let op: de lijsten zijn deels geanonimiseerd. Op basis van de AVG worden private personen en eigennamen uit de dataset verwijderd.

Eigenaar
Licentie Publiek domein
Updated 09/14/2023 - 00:00
Status Beschikbaar
Language Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Omschrijving Download
Bekijk informatie over deze dataset op data.overheid.nl
Financiële instrumenten 2019
Description resource

Uitleg kolommen

 • Begrotingsjaar: Jaar waarin de begroting is uitgevoerd
 • Begrotingshoofdstuk en begrotingsnaam: Hier staan de hoofdstuknummers. De begroting heeft 22 hoofdstukken: 12 departementale begrotingen, 5 niet-departementale begrotingen, 5 begrotingsfondsen. De 17 departementale begrotingen zijn genummerd met romeinse cijfers. De begrotingshoofdstukken hebben een letter.
 • RIS/IBOS-nummer: Het nummer van het artikel, subartikel, en artikelonderdeel in het volgende format: [jaar]:[begrotingshoofdstuk]:[artikel]:[artikelonderdeel]:[instrument]:[detail]:[regeling]
 • Artikel: Naam van het begrotingsartikel
 • Artikelonderdeel: Naam van het artikelonderdeel
 • Instrument : Het financieel instrument waarmee het artikelonderdeel wordt uitgevoerd. Afhankelijk van het hoofdstuk kan dit ook als artikelonderdeel worden weergegeven
 • Detail: Specificatie van het instrument/ regeling of onderdeel van het instrument/regeling
 • Regeling: Detailregeling op het artikelonderdeel/instrument
 • Bedrag: Ontvangen bedrag * 1000
 • Ontvanger: Naam ontvanger. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens van onder andere particulieren en eenmanszaken geanonimiseerd
 • KvK-nummer: Waar beschikbaar in de bron-data zijn de kvk-nummers toegevoegd
CSV
Omschrijving Download
Bekijk informatie over deze dataset op data.overheid.nl
Financiële instrumenten 2018
Description resource
CSV
Omschrijving Download
Bekijk informatie over deze dataset op data.overheid.nl
Financiële instrumenten 2017
Description resource
CSV
Omschrijving Download
Bekijk informatie over deze dataset op data.overheid.nl
Financiële instrumenten 2016
Description resource
CSV
Omschrijving Download
Financiële instrumenten 2019
Description resource

Uitleg kolommen

 • Begrotingsjaar: Jaar waarin de begroting is uitgevoerd
 • Begrotingshoofdstuk en begrotingsnaam: Hier staan de hoofdstuknummers. De begroting heeft 22 hoofdstukken: 12 departementale begrotingen, 5 niet-departementale begrotingen, 5 begrotingsfondsen. De 17 departementale begrotingen zijn genummerd met romeinse cijfers. De begrotingshoofdstukken hebben een letter.
 • RIS/IBOS-nummer: Het nummer van het artikel, subartikel, en artikelonderdeel in het volgende format: [jaar]:[begrotingshoofdstuk]:[artikel]:[artikelonderdeel]:[instrument]:[detail]:[regeling]
 • Artikel: Naam van het begrotingsartikel
 • Artikelonderdeel: Naam van het artikelonderdeel
 • Instrument : Het financieel instrument waarmee het artikelonderdeel wordt uitgevoerd. Afhankelijk van het hoofdstuk kan dit ook als artikelonderdeel worden weergegeven
 • Detail: Specificatie van het instrument/ regeling of onderdeel van het instrument/regeling
 • Regeling: Detailregeling op het artikelonderdeel/instrument
 • Bedrag: Ontvangen bedrag * 1000
 • Ontvanger: Naam ontvanger. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens van onder andere particulieren en eenmanszaken geanonimiseerd
 • KvK-nummer: Waar beschikbaar in de bron-data zijn de kvk-nummers toegevoegd
CSV
Financiële instrumenten 2018
Description resource
CSV
Financiële instrumenten 2017
Description resource
CSV
Financiële instrumenten 2016
Description resource
CSV
Licence