Base description which applies to whole site

Overzicht ondernemers met bijzonder uitstel van betaling belasting

De corona steunmaatregel bijzonder uitstel van betaling belastingen loopt op 1 april 2022 af. Dit betekent dat de ondernemers, die gebruik maken van deze steunmaatregel, vanaf dat moment weer aan hun normale lopende belastingverplichtingen gaan voldoen. Vanaf 1 oktober 2022 starten ondernemers met het aflossen van de opgebouwde schuld (tijdens het bijzonder uitstel van betaling). Deze schuld kan over een periode van 60 maanden worden afgelost.

Meer weten over uitstel van betaling belastingen of de start van de aflossing? Kijk op: www.belastingdienst.nl/corona

**Disclaimer** In het uitstel van betaling belastingen zijn kleinere belastingen, zoals Kansspelbelasting, BPN, Energiebelasting, en accijnzen niet meegenomen.

De stand van het bijzonder uitstel van betaling belasting is opgemaakt op 22-03-2022

Ondernemingen met bijzonder uitstel van betaling belasting

De pie-chart geeft de verdeling van het totaal aantal ondernemingen dat uitstel van betaling belasting heeft gekregen

Toelichting populatiebeschrijving figuur 1: In totaal hebben 397.248 ondernemingen op enig moment gebruik gemaakt van bijzonder uitstel van belasting. Dit bevat ook ondernemers die het bijzonder uitstel op enig moment hebben aangevraagd, maar met terugwerkende kracht toch aan hun lopende verplichtingen hebben voldaan.

De pie-chart geeft de verdeling van het totaal openstaand bedrag voor uitstel betaling belasting weer

Toelichting populatiebeschrijving figuur 2: In totaal is er voor € 45,66 miljard op enig moment onder de regeling van bijzonder uitstel van belasting gevallen. Het totaal van het bijzonder uitstel heeft op één enkel moment nooit dit bedrag bereikt. Ondernemers kunnen het bijzonder uitstel hebben aangevraagd, maar met terugwerkende kracht toch aan hun lopende verplichtingen hebben voldaan.

De post ‘overige vermindering’ bevat grotendeels het verschil tussen een voorlopige vordering en de daadwerkelijke vordering. Een voorlopige vordering kan bijvoorbeeld afwijken van de daadwerkelijke vordering doordat een onderneming een hogere of lagere omzet weet te realiseren of doordat een onderneming in bezwaar gaat tegen een voorlopige vordering.

Top-10 branches op basis van het aantal ondernemingen met openstaand uitstel

Barcharts van de top 10 branches gebruikmakend van uitstel betaling belasting

Top 10 Branches op basis van het openstaande bedrag uitstel

Top 10 Branches op basis van het bedrag openstaand uitstel

Licence