Financing national debt

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Financing national debt Financing national debt Uitgifte vaste schuld - € 54.087.000
Financing national debt Financing national debt Mutatie vlottende schuld - € 0
Financing national debt Financing national debt Ontvangsten voortijdige beëindiging - € 0
Financing national debt Financing national debt Rentebaten vaste schuld - € 1.169.000
Financing national debt Financing national debt Rentebaten vlottende schuld - € 107.000