Veiligheid en Justitie

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
31 Nationale Politie € 16.500
32 Rechtspleging en rechtsbijstand € 291.721
33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding € 1.305.182
34 Sanctietoepassing € 99.505
37 Vreemdelingen € 306.400
91 Apparaat kerndepartement € 26.682