Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Volksgezondheid € 21.221
2 Curatieve zorg € 3.316.199
3 Langdurige zorg en ondersteuning € 1.868.634
4 Zorgbreed beleid € 36.609
5 Jeugd € 23.294
6 Sport en bewegen € 274
7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II € 3.765
8 Tegemoetkoming specifieke kosten € 800.656
9 Algemeen € 0
10 Apparaatsuitgaven € 35.866
11 Nominaal en onvoorzien € 0