Taakuitvoering zeestrijdkrachten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Taakuitvoering Zeestrijdkrachten Taakuitvoering Zeestrijdkrachten Apparaats ontvangsten 18,882 € 15.841