Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten Apparaats ontvangsten 15,256 € 12.492