Public-private financing

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Public-private financing Equity withdrawals Opbrengst verkoop vermogenstitels - € 0
Public-private financing Loans Lening SRH - € 0
Public-private financing Loans Overgenomen schuld Propertize - € 0
Public-private financing Loans Verwachte portefeuille ontvangsten IABF - € 0
Public-private financing Loans Garantie Fee IABF - € 0
Public-private financing Loans Additionele fee IABF - € 0
Public-private financing Loans Additionele garantie fee IABF - € 0
Public-private financing Loans Verhandelbaarheidsfee - € 0
Public-private financing Loans Incidentele ontvangst IABF - € 0
Public-private financing Loans Overbruggingskrediet SNS - € 0
Public-private financing Loans Rente SNS krediet - € 0
Public-private financing Loans Aflossing kapitaalverstrekkingen ING, Aegon en SNS Reaal - € 0
Public-private financing Loans Couponbetaling en/of boetebetaling kapitaalversterking ING, Aegon en SNS Reaal - € 0
Public-private financing Guarantee Premie-inkomsten Counter Indemnity - € 0
Public-private financing Guarantee Garantie fee Propertize - € 0
Public-private financing Guarantee Garantie overig - € 46
Public-private financing Contract Terug te vorderen uitvoeringskosten staatsdeelnemingen - € 427
Public-private financing Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) NLFI - € 4.403
Public-private financing Guarantee Premie-ontvangsten garantie TenneT - € 4.800
Public-private financing Equity withdrawals waarvan overig - € 15.641
Public-private financing Equity withdrawals waarvan Griekse inkomsten ANFA - € 48.450
Public-private financing Equity withdrawals waarvan Griekse inkomsten SMP - € 51.300
Public-private financing Equity withdrawals Afdrachten Staatsloterij - € 101.927
Public-private financing Equity withdrawals Dividend en afdrachten staatsdeelnemingen - € 1.869.999