Apparaat

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Ontvangsten Ontvangsten Koersverschillen - € 5.999
Ontvangsten Ontvangsten Diverse ontvangsten - € 41.703