Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Primair onderwijs € 76.894
3 Voortgezet onderwijs € 10.287
4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie € 6.742
6 Hoger beroepsonderwijs € 2.057
7 Wetenschappelijk onderwijs € 172
8 Internationaal beleid € 113
9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid € 9.812
11 Studiefinanciering € 846.307
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten € 4.227
13 Lesgelden € 237.165
14 Cultuur € 7.648
15 Media € 164.157
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid € 504
25 Emancipatie € 53
91 Nominaal en onvoorzien € 0
95 Apparaatsuitgaven € 2.428