Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Volksgezondheid € 642.082
2 Curatieve zorg € 49.024.890
3 Langdurige zorg en ondersteuning € 23.062.397
4 Zorgbreed beleid € 779.740
5 Jeugd € 209.109
6 Sport en bewegen € 126.606
7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II € 309.002
8 Tegemoetkoming specifieke kosten € 4.068.504
9 Algemeen € 28.144
10 Apparaatsuitgaven € 230.232
11 Nominaal en onvoorzien € -46.640