Apparaatsuitgaven

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatsuitgaven Materiële uitgaven Waarvan ICT - € 5.346
Apparaatsuitgaven Materiële uitgaven Waarvan bijdrage aan SSO’s - € 34.297
Apparaatsuitgaven Materiële uitgaven Waarvan Overige Materiële uitgaven - € 16.789
Apparaatsuitgaven Personele uitgaven Waarvan eigen personeel waarvan eigen personeel € 165.969
Apparaatsuitgaven Personele uitgaven Waarvan externe inhuur - € 4.926
Apparaatsuitgaven Personele uitgaven Waarvan Overige personele uitgaven - € 2.905