Jeugd

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Bijdragen aan agentschappen Overig Overig € 1.232
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken VenJ: Vervoerskosten VenJ: Vervoerskosten € 3.100
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken OCW: Onderwijskosten JeugdzorgPlus en kijkwijzer OCW: Onderwijskosten JeugdzorgPlus en kijkwijzer € 2.800
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken SZW: Compensatie AKW/WKB SZW: Compensatie AKW/WKB € 18.200
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Overig Overig € 23
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel bijdragen aan medeoverheden De 'Nieuwe Kans' De 'Nieuwe Kans' € 900
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel bijdragen aan medeoverheden Overig Overig € 15
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Opdrachten Kennis en beleidsinformatie Kennis en beleidsinformatie € 1.735
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Opdrachten Kindermishandeling Kindermishandeling € 443
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Opdrachten Jeugdhulp Jeugdhulp € 3.160
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Opdrachten Transitie jeugd Transitie jeugd € 3.024
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Subsidies(regelingen) Schippersinternaten Schippersinternaten € 22.512
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Subsidies(regelingen) Participatie Participatie € 2.692
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Subsidies(regelingen) Kennis en beleidsinformatie Kennis en beleidsinformatie € 6.846
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Subsidies(regelingen) Kindermishandeling Kindermishandeling € 2.116
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Subsidies(regelingen) Jeugdhulp Jeugdhulp € 46.476
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Subsidies(regelingen) Transitie jeugd Transitie jeugd € 93.835
Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien Bijdragen aan agentschappen Verwijsindex Verwijsindex € 0
Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken VenJ: Aanpak kindermishandeling VenJ: Aanpak kindermishandeling € 0
Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Kijkwijzer Kijkwijzer € 0
Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Stelselherziening Stelselherziening € 0
Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien bijdragen aan medeoverheden Overig Overig € 0
Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien Opdrachten Preventief en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid Preventief en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid € 0
Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien Opdrachten Stelselherziening Stelselherziening € 0
Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien Opdrachten Aanpak kindermishandeling Aanpak kindermishandeling € 0
Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien Subsidies(regelingen) Koepels van internaten voor schippers- en kermisjeugd Koepels van internaten voor schippers- en kermisjeugd € 0
Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien Subsidies(regelingen) Preventief en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid Preventief en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid € 0
Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien Subsidies(regelingen) Stelselherziening Stelselherziening € 0
Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien Subsidies(regelingen) Zorg voor jeugd Zorg voor jeugd € 0
Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien Subsidies(regelingen) Overig Overig € 0
Noodzakelijke en passende zorg Bijdragen aan agentschappen Overig Overig € 0
Noodzakelijke en passende zorg Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Jeugdzorg Plus/Jeughulp Jeugdzorg Plus/Jeughulp € 0
Noodzakelijke en passende zorg bijdragen aan medeoverheden Doeluitkering Jeugdzorg provincies en grootstedelijke regio's Doeluitkering Jeugdzorg provincies en grootstedelijke regio's € 0
Noodzakelijke en passende zorg Opdrachten JeugdzorgPlus JeugdzorgPlus € 0
Noodzakelijke en passende zorg Opdrachten Jeugdzorg Jeugdzorg € 0
Noodzakelijke en passende zorg Opdrachten Overig Overig € 0
Noodzakelijke en passende zorg Subsidies(regelingen) JeugdzorgPlus JeugdzorgPlus € 0
Noodzakelijke en passende zorg Subsidies(regelingen) Jeugdzorg Jeugdzorg € 0