Apparaatsuitgaven

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatskosten Personele uitgaven Eigen Personeel eigen personeel € 166.863
Apparaatskosten Personele uitgaven Externe inhuur externe inhuur € 7.233
Apparaatskosten Personele uitgaven Overige Personele uitgaven overige personele uitgaven € 2.954
Apparaatskosten Materiële uitgaven ICT ICT € 26.672
Apparaatskosten Materiële uitgaven bijdrage aan SSO's bijdrage aan SSO's € 22.089
Apparaatskosten Materiële uitgaven overige materiële uitgaven overige materiële uitgaven € 16.559
Apparaatskosten Personele uitgaven Personele uitgaven Begrotingsreserve schatkistbankieren € 0