Safety, environmental and health hazards

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Safety chemicals Contract 01 Opdrachten - € 3.312
Safety chemicals Subsidies 02 Subsidies - € 600
Safety chemicals Contribution to departmental agencies 03 Bijdrage aan agentschappen - € 1.941
Safety chemicals Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties 05 Bijdrage aan internationale organisaties - € 0
Safety biotechnology Contract 01 Opdrachten - € 3.070
Safety biotechnology Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties 05 Bijdrage aan internationale organisaties - € 0
Safety of companies and transport Contract 01 Opdrachten - € 4.377
Safety of companies and transport Subsidies 02 Subsidies - € 14.768
Safety of companies and transport Contribution to departmental agencies 03 Bijdrage aan agentschappen - € 2.666
Safety of companies and transport Contribution to subnational authorities 04 Bijdrage aan medeoverheden - € 0
Safety of companies and transport Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties 05 Bijdrage aan internationale organisaties - € 0
Safety of companies and transport Income transfer 09 Inkomensoverdracht - € 3.046