Cash management

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Cash management Changes in current account and deposits Mutaties in rekening-courant en depositio's - € 0
Cash management Loans Verstrekte leningen - € 1.500.000
Cash management Interest Rentelasten - € 32.191
Cash management Interest Uitgaven bij voortijdige beëindiging - € 0