Rechtspleging en rechtsbijstand

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s College voor de Rechten van de Mens (CRM) - € 7.031
Apparaatsuitgaven Hoge Raad Personele uitgaven waarvan eigen personeel - € 25.357
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Bijdragen aan medeoverheden Bijdragen rechtspleging - € 92
Apparaatsuitgaven Hoge Raad Materiële uitgaven waarvan ICT - € 1.100
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Opdrachten Overig: Optimale randvoorwaarden - € 365
Adequate toegang tot het rechtsbestel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Raad voor Rechtsbijstand - € 47.099
Adequate toegang tot het rechtsbestel Subsidies(regelingen) Overig adequate toegang tot het rechtsbestel - € 115
Adequate toegang tot het rechtsbestel Opdrachten Mediation in strafzaken - € 0
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s College Bescherming Persoonsgegevens - € 12.851
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overig: Optimale randvoorwaarden - € 725
Apparaatsuitgaven Hoge Raad Personele uitgaven Overig - € 23
Apparaatsuitgaven Hoge Raad Materiële uitgaven Overig - € 1.345
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Subsidies(regelingen) Subsidies wetgeving - € 1.487
Adequate toegang tot het rechtsbestel Subsidies(regelingen) Stichting geschillencommissies - € 361
Adequate toegang tot het rechtsbestel Opdrachten Toevoegingen rechtsbijstand - € 418.222
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Bijdragen aan agentschappen Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak - € 922.853
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s CAK - € 2.809
Apparaatsuitgaven Hoge Raad Personele uitgaven waarvan externe inhuur - € 775
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Subsidies(regelingen) Subsidies rechtspleging - € 445
Apparaatsuitgaven Hoge Raad Materiële uitgaven waarvan SSO's - € 62
Adequate toegang tot het rechtsbestel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bureau Financieel Toezicht - € 2.289
Adequate toegang tot het rechtsbestel Opdrachten WSNP - € 14.027
Adequate toegang tot het rechtsbestel Opdrachten Overig adequate toegang tot het rechtsbestel - € 402