Long-term care and support

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Subsidies Kennisinfrastructuur Kennisinfrastructuur € 9.000
Participation and self-reliance of people with disabilities Subsidies Miscellaneous Miscellaneous € 14.295
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Income transfer Miscellaneous Miscellaneous € 0
Participation and self-reliance of people with disabilities Contract Categorale opvang slachtoffers mensenhandel Categorale opvang slachtoffers mensenhandel € 800
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Contribution to departmental agencies Miscellaneous Miscellaneous € 0
Participation and self-reliance of people with disabilities Contract Miscellaneous Miscellaneous € 2.533
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Miscellaneous Miscellaneous € 0
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Subsidies Centrum Consultatie en Expertise (CCE) Centrum Consultatie en Expertise (CCE) € 11.210
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Subsidies Palliatieve zorg Palliatieve zorg € 24.691
Participation and self-reliance of people with disabilities Subsidies Sociale werkplaatsen Sociale werkplaatsen € 2.575
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Subsidies Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg € 4.000
Participation and self-reliance of people with disabilities Subsidies Zorg en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap Zorg en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap € 1.531
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Funding Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) € 3.577.500
Participation and self-reliance of people with disabilities Contract Evaluatie Wmo 2015 Evaluatie Wmo 2015 € 2.000
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Contribution to departmental agencies CIBG: Opdrachtgeverschap CIBG: Opdrachtgeverschap € 0
Participation and self-reliance of people with disabilities Contract Aanpak Laaggeletterdheid Aanpak Laaggeletterdheid € 2.000
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Centrum Indicatiestelling Zorg Centrum Indicatiestelling Zorg € 59.663
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Subsidies Vilans Vilans € 4.754
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Subsidies Joodse en Indische instellingen Joodse en Indische instellingen € 2.265
Participation and self-reliance of people with disabilities Subsidies Volwaardig meedoen Volwaardig meedoen € 0
Long term care act Long termn care law financed by insurance premiums - - € 21.811.900
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Subsidies Waardigheid en trots Waardigheid en trots € 35.291
Participation and self-reliance of people with disabilities Subsidies Mezzo Mezzo € 2.200
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Subsidies Miscellaneous Miscellaneous € 18.895
Participation and self-reliance of people with disabilities Contract Bovenregionaal gehandicaptenvervoer Bovenregionaal gehandicaptenvervoer € 61.854
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Contract Miscellaneous Miscellaneous € 3.413
Participation and self-reliance of people with disabilities Contract Doventolk en luisterend oor Doventolk en luisterend oor € 14.267
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten € 36.800
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Subsidies Compensatieregeling pgb-trekkingsrechten Compensatieregeling pgb-trekkingsrechten € 0
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Subsidies InVoorZorg ! (IVZ) InVoorZorg ! (IVZ) € 2.151
Participation and self-reliance of people with disabilities Subsidies Movisie Movisie € 7.247
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Subsidies Dementie Dementie € 3.412
Participation and self-reliance of people with disabilities Subsidies Ondersteuning vrijwilligers Ondersteuning vrijwilligers € 1.023