Sustainable development, food security and water

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Increase food security Increase food security Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - € 0
Improved water management, drinking water and sanitation Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Drinkwater en sanitatie - € 47.535
Improved water management, drinking water and sanitation Subsidies Landenprogramma's drinkwater en sanitatie - € 44.225
Sustainable use of natural resources, counteracting climate change and increased resilience of the population against unavoidable climate change Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNEP - € 7.142
Increase food security Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties realiseren ecologische houdbare voedselsystemen - € 30.000
Sustainable use of natural resources, counteracting climate change and increased resilience of the population against unavoidable climate change Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Contributie IZA/IZT - € 357
Increase food security Subsidies Bevorderen inclusieve en duurzame groei in de agrarische sector - € 57.745
Increase food security Contribution to departmental agencies - - € 0
Improved water management, drinking water and sanitation Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Integraal waterbeheer - € 46.535
Improved water management, drinking water and sanitation Subsidies Landenprogramma's integraal waterbeheer - € 60.988
Sustainable use of natural resources, counteracting climate change and increased resilience of the population against unavoidable climate change Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties GEF - € 20.750
Sustainable use of natural resources, counteracting climate change and increased resilience of the population against unavoidable climate change Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Centrale klimaat programma's (non-ODA) - € 1.800
Increase food security Subsidies Internationaal onderwijsprogramma voedselzekerheid - € 0
Sustainable use of natural resources, counteracting climate change and increased resilience of the population against unavoidable climate change Subsidies Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen en klimaat algemeen - € 49.729
Increase food security Subsidies Uitbannen huidige honger en voeding - € 22.000
Improved water management, drinking water and sanitation Contribution to departmental agencies Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - € 0
Improved water management, drinking water and sanitation Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Wereldbank - € 0
Sustainable use of natural resources, counteracting climate change and increased resilience of the population against unavoidable climate change Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Klimaat: algemene vrijwillige en verplichte bijdragen - € 14.840
Sustainable use of natural resources, counteracting climate change and increased resilience of the population against unavoidable climate change Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's klimaatbeleid - € 1.300
Increase food security Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's voedselzekerheid - € 173.750
Sustainable use of natural resources, counteracting climate change and increased resilience of the population against unavoidable climate change Subsidies Hernieuwbare energie - € 34.000
Increase food security Subsidies Kennis en capaciteitsopbrouw ten behoeve van voedselzekerheid - € 53.800