Compensation of school expenses

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer Minderjarige deelnemers bol (R) - € 0
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R) - € 3.741
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer Deeltijd vo (R) - € 2.227
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer Volwassenenonderwijs (vavo) (R) - € 6.459
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer Meerderjarige scholieren vo (R) - € 59.664
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer Meerderjarige scholieren vso (R) - € 4.057
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer STOEB/ALR (NR) - € 1.032
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Bijdrage aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs (R) - € 15.891