International Education Policy

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
International Education Policy Subsidies Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) - € 0
International Education Policy Subsidies Netherlands house for Education and Research (Neth-ER) - € 0
International Education Policy Subsidies Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur - € 196
International Education Policy Subsidies Overige incidentele subsidies - € 125
International Education Policy Contract Beleidsonderzoek en benchmarking - € 100
International Education Policy Contract Incidentele Internationale activiteiten - € 107
International Education Policy Contract EU-voorzitterschap - € 0
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) - € 800
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties OCW-vertegenwoordiging in het buitenland - € 0
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Stichting Nuffic - € 3.858
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Nederlandse Taalunie - € 2.799
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Europa College Brugge - € 30
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Unesco - € 20
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties OESO CERI - € 77
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Fulbright Center - € 368
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties DCICC - € 0
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Stichting Ons Erfdeel - € 185
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training - € 3.074
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties EU-programma's en activiteiten - € 20
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Netherlands house for Education and Research (Neth-ER) - € 600
International Education Policy Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (Hoofdstuk 5 BuZa) - € 426