Water quantity

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
General water policy Contract - - € 5.720
General water policy Subsidies - Partners voor Water (HGIS) - € 11.602
General water policy Subsidies - Overige subsidies - € 1.190
General water policy Bijdrage aan agentschappen -waarvan bijdrage aan RWS - € 14.440
General water policy Bijdrage aan agentschappen -waarvan bijdrage aan KNMI - € 422
General water policy Contribution to subnational authorities - - € 50
Water safety Contract - - € 2.992
Large surface waters Contract - - € 2.408
Water quality Contract - - € 3.823
Water quality Subsidies - - € 400
Water quality Subsidies Bijdrage aan medeoverheden - € 500
Water quality Subsidies Bijdrage aan internationale organisaties - € 1.815