Spatial development

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Spatial instruments Contract - Wabo - € 0
Spatial instruments Contract - Architectonisch beleid - € 0
Spatial instruments Contract - OLO - € 0
Spatial instruments Contract - Overige opdrachten - € 0
Spatial instruments Subsidies - Programma Ruimtelijk Ontwerp - € 0
Spatial instruments Bijdrage aan agentschappen - waarvan bijdrage aan RWS - € 0
Spatial instruments Contribution to subnational authorities - - € 0
Geo information Contract - - € 0
Geo information Subsidies - Basisregistraties - € 0
Geo information Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) - Kadaster - € 0
Area development Contract - - € 0
Area development Subsidies - - € 0
Area development Area development - waarvan bijdrage aan RWS - € 0
Area development Contribution to subnational authorities - Projecten BIRK - € 0
Area development Contribution to subnational authorities - Projecten Nota Ruimte - € 0
Area development Contribution to subnational authorities - Projecten Bestaand Rotterdams Gebied - € 0
Spatial use of soil Contract - - € 16.416
Spatial use of soil Subsidies - Bedrijvenregeling - € 8.657
Spatial use of soil Subsidies - Programma Commissie MER - € 0
Spatial use of soil Subsidies - Subsidies Caribisch gebied - € 4.823
Spatial use of soil Subsidies - Overige subsidies - € 0
Spatial use of soil Bijdrage aan agentschappen - waarvan bijdrage aan RWS - € 3.566
Spatial use of soil Contribution to subnational authorities - Meerjarenprogramma Bodem - € 3.261
Spatial use of soil Contribution to subnational authorities - Programma Gebiedsgericht instrumentarium - € 0
Eenvoudig Beter Contract - Eenvoudig Beter - € 0
Eenvoudig Beter Contract - Omgevingswetgeving - € 0
Eenvoudig Beter Contract - Overige opdrachten - € 2.353
Eenvoudig Beter Subsidies - Stimuleringsregeling Impl Omgevingswet - € 0
Eenvoudig Beter Bijdrage aan agentschappen - waarvan bijdrage aan RWS - € 2.360