Railways

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
OV en Spoor Contract - ERTMS - € 0
OV en Spoor Contract - Overige opdrachten - € 5.818
OV en Spoor Subsidies - Bodemsanering NS - € 0
OV en Spoor Subsidies - GSM-R - € 0
OV en Spoor Subsidies - Overige subsidies - € 4.013
OV en Spoor Bijdrage aan agentschappen -waarvan bijdrage aan KNMI - € 45
OV en Spoor Bijdrage aan agentschappen -waarvan bijdrage aan RWS - € 894
OV en Spoor Contribution to subnational authorities - CLU Betuweroute en HSL - € 2.287
OV en Spoor Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties - - € 100