Duurzaamheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Duurzaamheidsinstrumentarium Opdrachten - - € 1.188
Duurzaamheidsinstrumentarium Bijdrage aan agentschappen -waarvan bijdrage aan RWS - € 0
Duurzame Productketens Opdrachten - Uitvoering Duurzame productketens - € 13.139
Duurzame Productketens Opdrachten - Caribisch Nederland afvalbeheer - € 0
Duurzame Productketens Opdrachten waarvan overig - € 364
Duurzame Productketens Subsidies(regelingen) - Caribisch Nederland afvalbeheer - € 3.559
Duurzame Productketens Subsidies(regelingen) waarvan overig - € 657
Duurzame Productketens Duurzame Productketens -waarvan bijdrage aan RWS - € 7.247
Duurzame Productketens Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s - - € 470
Natuurlijk kapitaal Opdrachten - - € 838
Natuurlijk kapitaal Subsidies(regelingen) - - € 0
Natuurlijk kapitaal Natuurlijk kapitaal -waarvan bijdrage aan RWS - € 0
Duurzame mobiliteit Opdrachten - - € 0
Duurzame mobiliteit Subsidies(regelingen) - - € 0
Duurzame mobiliteit Bijdrage aan agentschappen -waarvan bijdrage aan RWS - € 0