Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Concurrende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNEP, FAO en overige contributies - € 10.519
Concurrende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan agentschappen Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit - € 141.829
Concurrende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan agentschappen Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland - € 149.999
Concurrende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan agentschappen Dienst Landelijk Gebied - € 0
Concurrende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan agentschappen Rijksrederij - € 7.733
Concurrende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Diergezondheidsfonds - € 14.064
Concurrende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Medebewind productschappen - € 4.774
Concurrende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Dienst Landbouwkundig Onderzoek - € 75.221
Concurrende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ZonMW/dierproeven - € 0
Concurrende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden - € 2.751
Concurrende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Garanties Bijdrage begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit - € 3.008
Concurrende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Garanties Garantstelling Marktintroductie Innovaties - € 2.507
Concurrende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Garanties Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit - € 28.347
Concurrende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Opdrachten Versterken concurrentiekracht en verduurzaming agroketens en visserij - € 20.747
Concurrende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Opdrachten Borgen voedselveiligheid- en kwaliteit - € 3.820
Concurrende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Opdrachten Plant- en diergezondheid - € 10.562
Concurrende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Opdrachten Kennisontwikkeling en innovatie - € 99.634
Concurrende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Opdrachten Borgen voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid - € 1.741
Concurrende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Agrarisch ondernemerschap - € 9.496
Concurrende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Duurzame veehouderij - € 14.088
Concurrende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Mestbeleid - € 0
Concurrende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Plantaardige productie - € 9.562
Concurrende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Agrarische innovatie en overig - € 3.416
Concurrende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Visserij - € 6.229
Concurrende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Cofinanciering GLB/GVB - € 0
Concurrende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Interne begrotingsreserve landbouw - € 3.525
Concurrende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Dierenwelzijn productiedieren en gezelschapsdieren - € 3.368
Concurrende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Apurement - € 11.799
Concurrende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Interne begrotingsreserve apurement - € 28.947