Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Westerscheldetunnel - - - € 0
Betuweroute - - - € 1.689
Hogesnelheidslijn-Zuid - - - € 416
Project Mainportontwikkeling Rotterdam - - - € 6.687
ERTMS - - - € 26.755
Zuidasdok - - - € 33.883