Investeren in waterkwaliteit

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water - - - € 16.317
Overige aanlegprojecten waterkwaliteit - - - € 2.493
Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit - - - € 280