Apparaat

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaat Personele uitgaven Eigen personeel - € 466.206
Apparaat Personele uitgaven Inhuur extern - € 11.653
Apparaat Materiële uitgaven waarvan ICT - € 44.758
Apparaat Materiële uitgaven waarvan bijdragen aan SSO's - € 74.017
Apparaat Materiële uitgaven waarvan overige materieel - € 147.945
Apparaat Koersverschillen - - € 0