Emancipatie

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Emancipatie Bekostiging Vrouwenemancipatie Vrouwenemancipatie € 2.948
Emancipatie Bekostiging LHBT LHBT € 1.250
Emancipatie Subsidies(regelingen) Vrouwenemancipatie Vrouwenemancipatie € 0
Emancipatie Subsidies(regelingen) Wet Overige OCW-subsidie Vrouwenemancipatie € 0
Emancipatie Subsidies(regelingen) LHBT LHBT € 0
Emancipatie Subsidies(regelingen) Subsidieregeling emancipatie Vrouwenemancipatie € 0
Emancipatie Subsidies(regelingen) Subsidieregeling emancipatie LHBT LHBT € 0
Emancipatie Subsidies(regelingen) Subsidieregeling emancipatie 2011 Vrouwenemancipatie € 3.846
Emancipatie Subsidies(regelingen) Subsidieregeling emancipatie 2011 LHBT LHBT € 2.139
Emancipatie Subsidies(regelingen) Regeling sociale veiligheid LHBT jongeren op school LHBT € 0
Emancipatie Opdrachten Vrouwenemancipatie Vrouwenemancipatie € 625
Emancipatie Opdrachten LHBT LHBT € 471
Emancipatie Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs Dienst Uitvoering Onderwijs € 145
Emancipatie bijdragen aan medeoverheden Gemeentefonds BZK Vrouwenemancipatie € 0
Emancipatie bijdragen aan medeoverheden Gemeentefonds BZK LHBT VROUWENEMANCIPATIE LHBT € 0
Emancipatie bijdragen aan medeoverheden EZ Talent naar de Top Vrouwenemancipatie € 0
Emancipatie Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties LHBT LHBT € 190